Waarom een CMMS gebruiken?

De voordelen van een CMMS voor bedrijven.

Waarom een CMMS gebruiken?

Wat is een CMMS?

Een CMMS (Computerised Maintenance Management System) is een softwarepakket waarmee het onderhoud van apparatuur in een bedrijf efficiënt kan worden beheerd.
Bedrijven die CMMS gebruiken, profiteren van een betere planning en organisatie van onderhoudsactiviteiten en dit ondanks de toenemende complexiteit van apparatuur en installaties.

 

Een CMMS helpt met name om de onderhoudskosten te verlagen en de beschikbaarheid van apparatuur te verhogen, wat voor veel bedrijven van cruciaal belang is.
Het verbetert ook de prestaties van apparatuur door analytische gegevens te gebruiken om prestatie-indicatoren bij te houden en potentiële problemen te identificeren voordat ze zich voordoen.

Ontwikkelingen in de wereldwijde CMMS-markt

CMMS is een groeisector die veel voordelen biedt voor industriële bedrijven en openbare diensten. Volgens een recente studie van MarketsandMarkets zal de wereldwijde CMMS-markt tegen 2022 $7,24 miljard bedragen, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 7,2% in de periode 2017-2022.

Een van de belangrijkste redenen voor deze groei is de noodzaak voor bedrijven om mee te evolueren met de complexiteit van apparatuur en installaties. Dit vereist een betere planning en organisatie van onderhoudsactiviteiten.

Wat zijn de voordelen van een CMMS?

Er zijn veel voordelen verbonden aan het gebruik van een CMMS voor bedrijven, ongeacht de sector waarin ze actief zijn.

Ten eerste maakt een CMMS het mogelijk om onderhoudswerkzaamheden efficiënt te plannen en te controleren. Bedrijven kunnen preventieve onderhoudsschema’s opstellen en de nodige reparaties plannen. Deze interventies minimaliseren de uitvaltijd van apparatuur en verlagen de kosten die gepaard gaan met ongeplande reparaties.

Bovendien maakt een CMMS het mogelijk om onderhoudskosten bij te houden en voorraden reserveonderdelen te beheren. Bedrijven kunnen deze tool gebruiken om onderhoudsuitgaven bij te houden en tijdig de nodige reserveonderdelen te bestellen. Deze handelingen kunnen de onderhoudskosten op lange termijn verlagen.

Pourquoi utiliser une GMAO ?

Een CMMS om de levensduur van apparatuur te verlengen, de onderhoudskosten te verlagen en de productiviteit te verbeteren…

Verhoog de levensduur van apparatuur met wel 10%.

CMMS kan de levensduur van productiemachines en apparatuur met 5 tot 10% verlengen. Het maakt het mogelijk om onderhoud te plannen en preventief onderhoud uit te voeren om storingen te voorkomen.
Door gebruik te maken van de plannings- en controlefuncties van het CMMS kunnen onderhoudswerkzaamheden tijdig worden gepland. Noodzakelijke reparaties en vervangingen kunnen worden uitgevoerd voordat zich een probleem voordoet, waardoor de levensduur van apparatuur wordt verlengd en de efficiëntie wordt gemaximaliseerd.

Lagere onderhoudskosten

CMMS kan de onderhoudskosten aanzienlijk verlagen door een overzicht te geven van allerhande onderhoudsgerelateerde kosten zoals arbeid, opslag, inkoop enz.. Met deze kennis kan het CMMS technische beslissingen nemen die de kosten verlagen. Door bijvoorbeeld over te schakelen van correctief onderhoud naar preventief onderhoud kan het CMMS anticiperen op opslagvereisten en aankopen consolideren.

Productiviteitswinst verbeteren

Machineproductiviteit is direct gekoppeld aan machinebeschikbaarheid. CMMS-oplossingen bieden manieren om belangrijke indicatoren zoals MTBF en MTTR te controleren. Onderhoudsbeheer is er ook op gericht om de uitvaltijd van machines zoveel mogelijk te beperken. Door bijvoorbeeld over te schakelen van correctief onderhoud naar gepland onderhoud, is het mogelijk om ongeplande productiestops, die de productiviteit kunnen verlagen, beter te beheren.

Kan een CMMS worden aangepast aan alle sectoren?

Een CMMS (Computerised Maintenance Management System) is software die ontworpen is om bedrijven te helpen bij het plannen, organiseren en controleren van het onderhoud van hun apparatuur. Het kan worden aangepast aan verschillende soorten apparatuur en sectoren, zoals productiefabrieken, distributiecentra, ziekenhuizen en luchthavens.

 • In de industriële onderhoudssector kan een CMMSworden gebruikt om onderhoudswerkzaamheden aan productieapparatuur te plannen, kosten te bewaken en de beschikbaarheid van apparatuur te maximaliseren.  Door de hele levenscyclus van vaste en lineaire apparatuur te controleren, moet een CMMS de best mogelijke bedrijfsomstandigheden voor industriële apparatuur en bijbehorende infrastructuur garanderen.
 • Voor de transportsector moet een CMMS de bedrijfsomstandigheden van zowel rollend materieel als vaste en lineaire installaties beheren. Het CMMS moet zorgen voor tevredenheid van de gebruiker en realtime activiteitmonitoring, terwijl het moet voldoen aan wettelijke verplichtingen en de kosten moet optimaliseren.
 • In de gezondheidszorg moet een CMMS technische, biomedische en IT-apparatuur beheren om het hoofd te kunnen bieden aan de nieuwe eisen in deze sector in crisis. In de ziekenhuissector helpt CMMS de tevredenheid van zorgeenheden te garanderen door alle onderhoudsprocessen te beheren. Het moet de veiligheid van mensen (verzorgers, gehospitaliseerde patiënten enz.) garanderen en vooral de budgetcontrole vergemakkelijken.
 • In de vastgoedsector moet een CMMS een specifieke oplossing voor Facility Management De rol van CMMS is om alle betrokkenen in de sector te ondersteunen bij het garanderen van de prestaties van installaties, het in real time bijhouden van kennis over activa en het garanderen van de beschikbaarheid van apparatuur en infrastructuur. In de vastgoedsector vereenvoudigt een CMMS-oplossing het huurbeheer, integreert het reglementaire rapporten en controleert het aankopen en voorraden.

Succesverhalen van klanten
Lees getuigenissen van CARL Source CMMS-gebruikers

Kan een CMMS storingen vóór zijn?

Ja, een CMMS kan de gevolgen van een storing voorspellen en erop anticiperen – dit is voorspellend onderhoud.
Een CMMS kan bepaalde storingen voorspellen voordat ze optreden door Internet of Things (IoT)-technologieën te gebruiken om apparatuurgegevens te verzamelen en optimaal te benutten.

Hoe werkt een CMMS voor voorspellend onderhoud?

Sensoren die zijn aangesloten op CMMS-tools kunnen worden gebruikt om gegevens te verzamelen over parameters zoals trillingen, temperatuur, druk, energieverbruik enzovoort. Deze gegevens worden vervolgens geanalyseerd met behulp van geavanceerde CMMS-algoritmen voor gegevensverwerking om vroegtijdige tekenen van verslechtering of storing van apparatuur te detecteren. De resultaten van de analyse worden gebruikt om een preventief onderhoudsplan op te stellen om de geïdentificeerde problemen te verhelpen voordat ze dure storingen veroorzaken.

Een CMMS upgraden: een voorspellende onderhoudsaanpak in plaats van een corrigerende aanpak.

Voorspellend onderhoud, met behulp van CMMS-tools, maximaliseert de beschikbaarheid van apparatuur door ongeplande uitval te verminderen.
Het wordt vaak gebruikt in de zware industrie, maar kan ook worden toegepast in andere soorten bedrijven en industrieën. Deze aanpak maximaliseert de beschikbaarheid van apparatuur  en verhoogt de veiligheid door ervoor te zorgen dat apparatuur betrouwbaar werkt.

Is het mogelijk om een CMMS op een mobiele telefoon te gebruiken?

Ja, het is mogelijk om een CMMS op een mobiele telefoon te gebruiken met behulp van speciale applicaties. Deze applicaties kunnen ontworpen zijn om te draaien op verschillende mobiele besturingssystemen zoals iOS en Android.
Mobiele CMMS-applicaties kunnen mobiele technici functies bieden zoals gegevensinvoer, toegang tot werkschema’s en werkorderbeheer. Kortom, ze bieden een efficiënt antwoord op de nieuwe behoefte om onderhoud (infrastructuur, gebouwen, apparatuur) te digitaliseren.

Het is echter belangrijk om te controleren of de applicatie die je kiest compatibel is met het CMMS dat je gebruikt en of het voldoet aan je specifieke onderhoudsvereisten.

Mobiele CMMS-applicaties en onderhoud van assets.
Mobiele CMMS-applicaties en onderhoud van assets.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een CMMS?

CMMS is een belangrijk hulpmiddel om de efficiëntie en prestaties  van de onderhoudsactiviteiten van een bedrijf te verbeteren. CMMS-software moet met name aan de volgende eisen voldoen:

 1. Apparatuur monitoren:met een CMMS kun je informatie over je apparatuur bijhouden, zoals aankoopdata, serienummers, modellen, garanties, onderhoudskosten, bedrijfsuren enz.
 2. Onderhoud plannen:een CMMS moet onderhoudstaken plannen voor elk apparaat om ervoor te zorgen dat het onderhoud regelmatig en efficiënt wordt uitgevoerd.
 3. Werkorders opvolgen:een CMMS-oplossing maakt het mogelijk om werkorders bij te houden, d.w.z. onderhoudsaanvragen, uitgevoerde werkzaamheden en rapporten.
 4. Voorraad beheren: een CMMS beheert de voorraden om ervoor te zorgen dat de nodige reserveonderdelen altijd beschikbaar zijn wanneer ze nodig zijn.
 5. Kosten bijhouden:een CMMS-toepassing houdt onderhoudsgerelateerde kosten bij, zoals arbeidsloon, reserveonderdelen, apparatuur enz.
 6. Rapporten en statistieken opstellen:met een CMMS kun je rapporten en statistieken genereren over apparatuur, werkorders, kosten enzovoort, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen en de bedrijfsprestaties kunt verbeteren.
 7. Toegang op afstand krijgen:Sommige CMMS’en bieden een mobiele oplossing zodat technici onderweg of tijdens een oproep direct toegang hebben tot onderhoudsgegevens.
 8. In andere systemen integreren:Sommige CMMS kunnen worden geïntegreerd in andere systemen, zoals systemen voor productiebeheer of inkoopbeheer, voor een betere coördinatie en een beter gebruik van gegevens.
CARL Source CMMS 7
Ontdek de CMMS-oplossing aangepast aan uw activiteitensector

Kan een CMMS worden gebruikt om het onderhoud van apparatuur efficiënter te beheren?

Concluderend is het voor bedrijven in alle sectoren belangrijk om een CMMS te gebruiken om het onderhoud van hun kritieke apparatuur efficiënt te beheren. Het gebruik van een CMMS maakt het mogelijk om onderhoudswerkzaamheden te plannen, onderhoudskosten bij te houden en de beschikbaarheid van apparatuur te maximaliseren. Een CMMS is vooral nuttig in de volgende sectoren: industrie, energie, transport, gezondheidszorg en vastgoed.
Er moet op worden gewezen dat de installatie van een CMMS de onderhoudskosten op lange termijn kan verlagen en de algemene prestaties van apparatuur kan verbeteren, wat alle aspecten van het bedrijf ten goede komt.

Wilt u meer informatie over onze CMMS oplossingen?

Ook het ontdekken waard

Hoe CARL Source CMMS een revolutie teweegbracht in het beheer van apparatuur bij het Ensemble Hospitalier de la Côte

Van Gilly tot Crissier en van de oevers van het Meer van Genève tot aan de voet van het Juragebergte omvat het Ensemble Hospitalier de la Côte (EHC) 1 acuut ziekenhuis en 2 revalidatiecentra, 1 privékliniek, 3 poliklinieken, meer dan 20 medische centra en 3 verpleeghuizen voor langdurig verblijf. Om het brede scala aan gebouwen [...]

Hoe kunt u de duurzaamheid van uw bedrijf optimaliseren door middel van onderhoudsbeheer?

In een bedrijfsomgeving die steeds meer gericht is op duurzame ontwikkeling, is efficiënt activabeheer van cruciaal belang, met name dankzij computerondersteunde systemen voor onderhoudsbeheer (CMMS) en enterprise asset management (EAM) oplossingen. In dit artikel ontdekt u de verschillende aspecten van duurzaam ondernemen en hoe u het activabeheer kunt optimaliseren met een oplossing voor preventief onderhoud. [...]

Grain de Sail: van ambachtelijk tot industrieel, dankzij CMMS

Grain de Sail werd in 2010 geboren uit een idee voor duurzame ontwikkeling: koffie en chocolade van de uiteinden van de aarde brengen op een zeilend vrachtschip. In 2013 opende Grain de Sail haar eerste koffiebranderij in de buurt van Morlaix (Bretagne, Frankrijk), in 2016 gevolgd door een chocoladefabriek, die nu 500 ton per jaar [...]