Uw installaties structureren

 • Structureren van de installaties (machines, technische installaties, etc.), infrastructuren en nutsvoorzieningen met behulp van interactieve en grafische boomstructuren.
 • Interactiviteit op meerdere niveaus: .DWG-kaarten(AutoCAD*), digitale BIM Exploitation (IFC) en GIS (ArcGIS*)-maquettes.
 • Volledig levenscyclusdossier per type installatie: technische kenmerken, productiegegevens, garantietypes en -voorwaarden, ATEX-classificatie, multimediadocumentatie, afschrijvingswaarden, ouderdom van de apparatuur, datum en waarde van mogelijke vernieuwing … en monitoring van interventies (historisch, lopend of toekomstig), gestandaardiseerde indicatoren (MTBF (gemiddelde tijd tussen bedrijfsstoringen), MTTR (gemiddelde reparatietijd), enz.).
 • Beheer van lineaire activa (water, sanitaire voorzieningen, wegen, spoornetwerken, enz.) dankzij de integratie van GIS.
 • Cartografische beschrijving van nutsvoorzieningen om de voorbereiding van interventies te vergemakkelijken en de veiligheid van agenten te versterken (bewaargeving, ATEX-zone…).
 • Voorwaardelijk onderhoud (monitoring van de volgende meetpunten: H, kWh, m3, °C, enz.) en energiebeheer.
 • Automatische recovery van teller- of alarmwaarden waargenomen in verband met geautomatiseerde systemen (supervisie, MES, CAPM, enz.).

Het voorraadbeheer optimaliseren

 • Reserveonderdelen, verbruiksartikelen, gereedschappen en PBM ingedeeld in boomstructuren en gelinkt aan apparatuur.
 • Gestructureerd bestand per artikel: kenmerken, boekhoudrekeningen, magazijnlocaties, leveranciersvoorwaarden.
 • Beheersmethoden per partij of per serienummer voor de kwalitatieve monitoring van bepaalde artikelen: partij van de fabrikant, vervaldata, uitwisseling van materiaalonderdelen, monitoring van reparatiemateriaal.
 • Registratie van voorraadbewegingen: spontane inventarisatie, voorbereide inventaris, in- / uitgangen, reserveringen, overdrachten tussen winkels, enz. in relatie tot de werk- en inkoopprocessen.

Geautomatiseerd beheer van aanvullingen of volledige aanvulling op basis van bepaalde drempels

Organisatie van de interne bedrijfsmiddelen

Organisatie van de interne bedrijfsmiddelen - CMMS
 • Monitoring van de activiteit via het interventieproces (technische expertise, uitgevoerde operaties, verplaatsingen van artikelen, duur van de interventie, enz.).
 • Meting van bestede tijd exclusief interventies (reizen, training, reiniging, enz.).
 • Grafische planning van middelen en materialen (tools, PBM, speciale installaties…), : toewijzing van interventies via een winkelwagentje, verplaatsing en permutatie van middelen of materiële middelen door middel van drag & drop, aanpassing aan de bedrijfscontext: inachtneming van de beschikbaarheidskalenders, autorisaties.
 • Interoperabiliteit van de planning met de applicaties voor het beheer van Human Resources.

Controle van de onderaanneming

 • Beheer van alle soorten aanvragen: aankoop van eenmalige diensten, onderschrijving van servicecontracten (met betrekking tot nutsvoorzieningen, olie-analyse, trillingsanalyse, enz.), onderhandeling over contracten tegen vooraf bepaalde prijzen.
 • Objectieve meting van de prestaties en winstgevendheid van uw toeleveringscontracten.
 • Gepersonaliseerd toegangsportaal en menu aangepast aan de taken van elke dienstverlener.

Uitvoering van interventies

 • Interventieproces die is aangepast aan uw organisatie.
 • Automatisering van de implementatie van preventief en verplicht onderhoud: geoptimaliseerde preventieve programmering (routine-onderhoud, jaarlijkse stillegging, brandveiligheid, enz.).
 • Integratie van gegevens van het IoT-platform in CARL Source.
 • Programmering van interventies en werkzaamheden die meerdere jaren duren (macro-planning, alarmen).
 • Grafische en interactieve visie op de planning van interventies.
 • Automatische integratie van de verslagen van regelgevende instanties.

Aankopen beheren

 • Identificatie van leveranciers: contacten, betalingsvoorwaarden, omzet, kwalitatieve indicatoren, opvolging van vertragingen.
 • Formaliseren van aanvragen voor de aankoop van onderdelen of diensten.
 • De gehele of gedeeltelijke uitvoering van de aankoopketen binnen de ERP (SAP, Oracle applicatie SAGE, JDE…) gekoppeld via uitwisselingsconnectoren: volledig proces van bestelling tot aan de facturatie.
 • Gebruik van verschillende processen: inkoopaanvragen van meerdere leveranciers, inkoop op specifieke referentie, leveringsgeschillen, controle over budgetoverschrijdingen.

Activiteiten analyseren

 • Aanpasbaar welkomstportaal (memo’s, rapporten, favoriete functies, kaarten, indicatoren, vignet- of grafische indicatoren, enz.) in relatie tot het gebruikersprofiel (onderhoudsactoren, productie-actoren, externe dienstverleners, enz.) om de toegang tot informatie en besluitvorming te vereenvoudigen.
 • Volledige full text zoekopdracht (gegevens of functies) om de navigatie te versnellen.
 • Volledige bibliotheek met bewerkings- en analyserapporten die kunnen worden verrijkt met behulp van een wizard: activiteitendashboards, ABC-sortering van apparatuur op interventiekosten, MTBF (gemiddelde tijd tussen bedrijfsstoringen), TRS (synthetisch rendement), ABC-sortering van families op voorraadwaarde, analyse van symptomen en oorzaken, oplossingen per installatie.
 • Aanpasbare samenstelling van dashboards met behulp van standaard indicatoren (defecte apparatuur, lopende interventies, enz.) of gepersonaliseerde indicatoren.
 • Thematische bedrijfsanalyses van de activiteit op basis van kaarten die aan de behoeften kunnen worden aangepast.
 • Kostenbeheersing die per boekjaar zijn georganiseerd rond de drie assen van het boekhoudmodel: kostprijsboekhouding, beheerscontrole, overheidsboekhouding.

CARL Touch

De mobiele CMMS-oplossing speciaal bestemd voor technici op het terrein

Mobiele CMMS-oplossing die de volgende geïntegreerde functies combineert: aanvragen en toezicht houden op interventies, beheer van voorraadbewegingen en voorraden, bewaking en ontvangst van voorraden.

Ontdek de mobiele CMMS CARL Touch!

CARL Flash

Mobiele applicatie voor service-aanvragen

Mobiele applicatie speciaal voor het opnemen van service-aanvragen voor alle doelgroepen.

Ontdek de CMMS-applicatie CARL Flash

CARL Xpress

Mobiele applicatie voor interventierapporten

Mobiele applicatie voor urgente technische verslagen (geolocalisatie, chat, multimedia…).

Ontdek de applicatie CARL Xpress

Optie Control-S voor verplicht onderhoud

CARL Source is verbonden met de platforms van de belangrijkste regelgevende instanties: Apave, Bureau Veritas, Dekra, Socotec om het verplichte onderhoud te beheren:

 • Integratie van verplichte controlerapporten rechtstreeks in het systeem CARL Source.
 • Bibliotheek en traceerbaarheid van rapporten van instanties.
 • Geautomatiseerde creatie van uit te voeren interventies om reserveringen op te heffen.
 • Genereren van rapporten en sturende indicatoren om de monitoring van regelgevende activiteiten te optimaliseren.