Referentiesysteem voor vastgoed

 • Structurering van woningbestanden en technische aandelen door interactieve en grafische boomstructuren.
 • Aangepaste identiteitsfiches van het vastgoed: site, gebouw, verdieping, lokaal van de werkplek, terreinen, technische uitrustingen, enz.
 • Logboek van het vastgoed: technische kenmerken, ruimten, multimediadocumentatie, afschrijvingswaarden, bezette percelen, referentiesysteem van wegen en adressen, gps-coördinaten, enz., en monitoring van historische, huidige of toekomstige interventies: gestandaardiseerde indicatoren (MTBF (gemiddelde tijd tussen bedrijfsstoringen), MTTR (gemiddelde reparatietijd), enz. ).
 • Zodra het digitaal ingevulde werkdossier is aangeleverd, is de technische dienst operationeel, met toegang tot continu bijgewerkte informatie om de operationele en onderhoudstaken te optimaliseren.
 • Interactiviteit op meerdere niveaus: .DWG-kaarten(AutoCAD), digitale BIM Exploitation (IFC) en GIS (ArcGIS)-maquettes.
 • Intuïtieve grafische navigatie op een kaart en consolidatie van informatie langs verschillende assen: functioneel, geografisch, technisch.
 • Cartografische beschrijving van nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, enz.) of beveiliging (bewaargeving, bescherming, enz.) om de voorbereiding van interventies te vergemakkelijken en de veiligheid van agenten te versterken.
 • Beheer van het energieverbruik: water, elektriciteit, gas, enz.
 • Automatische recovery van teller- of alarmwaarden genoteerd via de GBS/GTC, enz.).
 • Vastgoedfuncties: huurcontracten (huurovereenkomsten van de verhuurder of de huurder) gevolgd door de ondertekening van de inventaris, tot de betaling van de huur en de lasten, bezettingsbeheer van de bewoners en de bezette ruimten…

Het voorraadbeheer optimaliseren

 • Reserveonderdelen ingedeeld in boomstructuren en gelinkt aan apparatuur.
 • Gestructureerd bestand per artikel ( kenmerken, boekhoudrekeningen, magazijnlocaties, leveranciersvoorwaarden…).
 • Beheersmethoden per partij of per serienummer voor de kwalitatieve monitoring van bepaalde artikelen ( partij van de fabrikant, vervaldata, uitwisseling van materiaalonderdelen, monitoring van reparatiemateriaal…).
 • Registratie van voorraadbewegingen: spontane inventarisatie, voorbereide inventaris, in- / uitgangen, reserveringen, overdrachten tussen winkels, enz. , in relatie tot de werk- en inkoopprocessen.
 • Geautomatiseerd beheer van aanvulling of volledige aanvulling op basis van grenzen.

Organisatie van de interne bedrijfsmiddelens

Organisatie van de interne bedrijfsmiddelen - CMMS
 • Monitoring van de activiteit via het interventieproces: technische expertise, uitgevoerde operaties, verplaatsingen van artikelen, duur van de interventie, enz.
 • Meting van bestede tijd exclusief interventies: reizen, training, reiniging, enz.
 • Grafische planning van middelen en materialen: toewijzing van interventies via een winkelwagentje, verplaatsing en permutatie van middelen of materiële middelen door middel van drag & drop, aanpassing aan de bedrijfscontext: inachtneming van beschikbaarheidskalenders, bevoegdheden.
 • Interoperabiliteit van de planning met de applicaties voor het beheer van Human Resources.

Controle van de onderaanneming

 • Beheer van alle soorten aanvragen: aankoop van specifieke diensten, ondertekening van servicecontracten (telefonie, toegangscontrole, liften, groenvoorzieningen, enz.), onderhandelingen van markten met vooraf bepaalde tarieven.
 • Objectieve meting van de prestaties en winstgevendheid van uw toeleveringscontracten.
 • Gepersonaliseerd toegangsportaal en menu aangepast aan de taken van elke dienstverlener.

Associatie van klanten

 • Referentiesysteem van klanten.
 • After Sales Service (SAV) proces: offerte gelinkt aan het interventieproces.

Uitvoering van interventies

 • Interventieproces aangepast aan uw organisatie: kwalificatiestappen, voorbereiding, planning, uitvoering, oplevering van de werkzaamheden (handtekening).
 • Al uw activiteiten worden beheerd: vervangingskosten, verhuizing, renovatie, nieuwe werkzaamheden…
 • Automatisering van de implementatie van preventief en verplicht onderhoud: geoptimaliseerde preventieve programmering.
 • Integratie van gegevens van het IoT-platform in CARL Source. Programmering van interventies en werkzaamheden die meerdere jaren duren (macro-planning, alarmen).
 • Grafische en interactieve visie op de planning van interventies.
 • Automatische integratie van de verslagen van de regelgevende instanties.

Beheer van aankopen

 • Identificatie van leveranciers: contacten, betalingsvoorwaarden, omzet, kwalitatieve indicatoren, opvolging van vertragingen…
 • Formaliseren van aanvragen voor de aankoop van onderdelen of diensten.
 • De uitvoering van de aankoopketen binnen de ERP, gekoppeld via uitwisselingsconnectoren: volledig proces vanaf de bestelling tot aan de facturatie.
 • Gebruik van verschillende processen: inkoopaanvragen van meerdere leveranciers, aankoop op specifieke referentie… enz.

Activiteiten analyseren

 • Aanpasbaar welkomstportaal (memo’s, rapporten, favoriete functies, plattegronden, indicatoren, vignet- of grafische indicatoren, enz.) in relatie tot het gebruikersprofiel (managers, bewoners, dienstverleners, interne technische diensten, burgers, enz.) om de toegang tot informatie en besluitvorming te vereenvoudigen.
 • Volledige full text zoekopdracht (gegevens of functies) om de navigatie te versnellen.
 • Bevat een uitgebreide bibliotheek van bewerkings- en analyserapporten die verrijkt kunnen worden dankzij een wizard: dashboards van de activiteit; ABC-verdeling van de interventiekosten per technische percelen of gebouwen; tevredenheid van de bewoners (responsiviteit, SLA, …); monitoring van het verbruik; kosten per vierkante meter; beschikbaarheid van de lokalen…
 • Aanpasbare samenstelling van dashboards met behulp van standaard of gepersonaliseerde indicatoren in relatie tot profielen: manager, bewoners, dienstverleners, interne technische diensten, enz.
 • Thematische bedrijfsanalyse van de activiteit op basis van kaarten en tekeningen (bv. bezetting van gebouwen…), die aan de behoeften kunnen worden aangepast
 • Een kostenbeheersing die per boekjaar is georganiseerd volgens de drie assen van het boekhoudmodel: kostprijsboekhouding, beheerscontrole, overheidsboekhouding.

CARL Touch

De mobiele CMMS-oplossing speciaal bestemd voor technici op het terrein

Mobiele CMMS-oplossing die de volgende geïntegreerde functies combineert: aanvragen en toezicht houden op interventies, beheer van voorraadbewegingen en voorraden, bewaking en ontvangst van voorraden.

Ontdek de mobiele CMMS CARL Touch!

CARL Flash

Mobiele applicatie voor service-aanvragen

Mobiele applicatie speciaal voor het opnemen van service-aanvragen voor alle doelgroepen.

Ontdek de CMMS-applicatie CARL Flash

CARL Xpress

Mobiele applicatie voor interventierapporten

Mobiele applicatie voor urgente technische verslagen (geolocalisatie, chat, multimedia…).

Ontdek de applicatie CARL Xpress

Optie Control-S voor regelgevend onderhoud

CARL Source is verbonden met de platforms van de belangrijkste regelgevende instanties: Apave, Bureau Veritas, Dekra, Socotec om het verplichte onderhoud te beheren:

 • Integratie van regelgevende controlerapporten rechtstreeks in het systeem CARL Source.
 • Bibliotheek en traceerbaarheid van rapporten van instanties.
 • Geautomatiseerde creatie van uit te voeren interventies om reserveringen op te heffen.
 • Genereren van rapporten en sturende indicatoren om de monitoring van regelgevende activiteiten te optimaliseren.