tugdual-le-bouar

Uitgever van software voor onderhoudsbeheer (CMMS)

“Dankzij de door CARL Software in de afgelopen jaren behaalde resultaten bekleden wij de nr. 1-positie in Frankrijk en zijn wij Europese leider van de CMMS-markt (vergelijking van de in Frankrijk gerealiseerde omzet van vennootschappen die in dit domein gespecialiseerd zijn).CARL Software beschikt over het sterkst gespecialiseerd CMMS-team in Frankrijk.

Pioniers in 1985, onze bekendheid is het resultaat van meer dan 30 jaar ervaring in CMMS en Enterprise Asset Management-systemen, hetgeen geleid heeft tot tienduizenden gebruikers in Frankrijk en in het buitenland, in alle bedrijfstakken. In tegenstelling tot heel wat andere uitgevers is CARL Software gespecialiseerd: onze volledige omzet wordt immers gerealiseerd door de ontwikkeling van CMMS en asset management software.

Onze leiderspositie brengt ons ertoe een ambitieuze onderzoeks-en innovatiestrategie rond 5 innovatiepijlers na te streven:geconnecteerde voorwerpen (IoT) en previsioneel onderhoud, automatisch leren (Artificiële Intelligentie), energiebeheer, Geografische Informatiesystemen (GIS) en Building Information Model (BIM).In dit kader voeren we coöperatieve innovatie-acties uit met de klanten, publieke en private onderzoekspartnerships, …

Ons succes hebben we grotendeels te danken aan de prioriteit die we steeds hebben gegeven aan investeringen om onze software voortdurend te verbeteren en aan onze capaciteit om de technologische evoluties te integreren in ons productenaanbod.Daarom zorgen wij ervoor een eenvoudig en duurzaam productbeleid te behouden, wat een onontbeerlijke voorwaarde is om onze oudste klanten te blijven begeleiden in hun gehele project, met name door hen productinnovaties aan te bieden die passen in het kader van een voortdurende verbetering.

Dankzij haar nauwere band met de Berger-Levrault-groep bekleedt CARL Software tevens de leiderspositie op internationaal niveau, wat ideaal is om belangrijke sectorgebonden veranderingen te anticiperen (Industrie van de toekomst, Intelligente Steden en Gebouwen, ecologische uitdaging, …).”

Ontdek CARL Source en het zakelijke gebruik ervan

Meer dan 30 jaar ervaring in CMMS/EAM-systemen

In 1985 lanceerde CARL Software een van de allereerste Maintenance Management (CMMS) en Asset Management-software. in 2018 werd Carl lid van Berger Levarult. We zijn meer dan ooit specialist in CMMS en EAM, Europese leider en n ° 1 in Frankrijk.