BL.Predict

IoT-platform gewijd aan voorspellend onderhoud

BL.Predict: IoT-platform gewijd aan voorspellend onderhoud

Internet der dingen

Optimalisatie van onderhoud

Met zijn vermogen om Internet, goederen, plaatsen en mensen te verbinden en gegevens van een draadloos netwerk over te brengen naar een informatiesysteem zonder menselijke interventie veroorzaakt het Internet of Things  ingrijpende veranderingen bij bedrijven uit alle activiteitensectoren.

Dankzij de input van observatiegegevens uit de fysieke wereld en de snelle en veilige communicatie tussen fysieke goederen en hun digitale equivalent (EAM, digitale maquette) opent het Internet of Things nieuwe perspectieven:

 • Optimalisatie van onderhoud: de juiste handeling op het juiste moment tegen de juiste prijs.
 • Energiebeheer.
 • Simulatie en prognose.

Tegen deze achtergrond hebben we een IoT-platform ontwikkeld voor onderhoud: Aangezien het alle componenten binnen de IoT-keten kan verwerken, van de inzameling tot de valorisatie van data binnen het CMMS, kunnen de technische diensten beschikken over prognoses die onmisbaar zijn voor een optimaal onderhoud en optimale werking van de installaties.

“Begrijpen wanneer, waarom en hoe een panne optreedt.”

IoT-platform gewijd aan voorspellend onderhoud

Dankzij ons IoT-platform zullen de technische diensten in staat zijn om:

 • Te begrijpen: het waar, wanneer en hoe van een storing.
 • Te anticiperen op de gevolgen van een storing.
 • Aanbevelingen te formuleren over de uit te voeren actie(s): onderhoud en/of configuratie van de installatie en/of actie m.b.t. de omgeving (temperatuur, geografische ligging …).

Hiervoor interopereert het IoT-platform met CARL Source, onze oplossing voor het beheer van onderhoud, en biedt het verschillende functies aan voor het onderhoud van assets en de verbonden infrastructuur:

 • Pairing van de gekoppelde objecten met de meetpunten van CARL Source.
 • Verzoeken tot interventie uitsturen of interventie bij overschrijding van de grenswaarden of activering van de alarmen afkomstig van de gekoppelde objecten.
 • Conditioneel onderhoud: verbinding tussen de onderhoudsdossiers en de gekoppelde objecten.
 • Instrumentenbord functie.
 • Monitoring van de installaties via CARL Source (visualisatie instrumentenbord, alarmen, gebeurtenissen).
 • Verzamelen van gegevens.
 • Bewaren van gegevens.
 • Verwerken van gegevens: filteren, decoderen, omzetten.

Ontdek CARL Source

Voorstelling van CARL Source in 7 minuten.

De video bekijken