Uw equipments structureren

 • Aangepaste identiteitsfiches van het vastgoed: site, gebouw, verdieping, lokaal van de werkplek, terreinen, technische uitrustingen.
 • Structurering van technische installaties, infrastructuren en biomedische apparaten door middel van interactieve en grafische boomstructuren.
 • Interactiviteit op meerdere niveaus: .DWG-kaarten (AutoCAD), digitale BIM Exploitation (IFC) en GIS (ArcGIS)-maquettes.
 • De volledige levenscyclus van activa, van de aankoop tot aan het ontwerp en de constructie, de overdracht van het werkdossier, de exploitatie en het onderhoud tot de verwijdering ervan.
 • Intuïtieve grafische navigatie op een kaart en consolidatie van informatie langs verschillende assen: functioneel, geografisch, technisch.
 • Cartografische beschrijving van nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, enz.) of beveiliging (bewaargeving, bescherming, enz.) om de voorbereiding van interventies te vergemakkelijken en de veiligheid van agenten te versterken.
 • Voorwaardelijk onderhoud (monitoring van de volgende meetpunten: H, kWh, m3, °C, enz.) en energiebeheer.
 • Automatische recovery van teller- of alarmwaarden waargenomen via de ECME-, GTB/ AVW-systemen, enz.

Het voorraadbeheer optimaliseren

 • Reserveonderdelen, verbruiksartikelen, gereedschappen en PBM ingedeeld in boomstructuren en gelinkt aan apparatuur.
 • Gestructureerd bestand per artikel: kenmerken, boekhoudrekeningen, magazijnlocaties, leveranciersvoorwaarden…
 • Beheersmethoden per partij of per serienummer voor de kwalitatieve monitoring van bepaalde items(partij van de fabrikant, vervaldata, uitwisseling van materiaalonderdelen, monitoring van reparatiemateriaal…).
 • Geautomatiseerd voorraadbeheer: aanpassing van hoeveelheden en aanvulling in verband met voorraadbewegingen, reserveringen, in- / uitgangen, magazijnoverboekingen… in relatie tot de werk- en inkoopprocessen.
 • Geautomatiseerd beheer van aanvullingen of volledige aanvulling naar gelang de drempels.

Organisatie van de interne bedrijfsmiddelen

Organisatie van de interne bedrijfsmiddelen - CMMS
 • Monitoring van de activiteit via het interventieproces: technische expertise, uitgevoerde operaties, verplaatsingen van artikelen, duur van de interventie, enz.
 • Meting van bestede tijd exclusief interventies: reizen, training, reiniging, enz.
 • Grafische planning van middelen en materialen: toewijzing van interventies via een winkelwagentje, verplaatsing en permutatie van middelen of materiële middelen door middel van drag & drop, aanpassing aan de bedrijfscontext: inachtneming van beschikbaarheidskalenders, van autorisaties.
 • Interoperabiliteit van de planning met de applicaties voor het beheer van Human Resources.

Controle van de onderaanneming

 • Beheer van alle soorten aanvragen: aankoop van specifieke diensten, ondertekening van servicecontracten (telefonie, toegangscontrole, liften, groenvoorzieningen, biomedische apparatuur, enz., onderhandelingen van markten met vooraf bepaalde tarieven.
 • Objectieve meting van de prestaties en winstgevendheid van uw toeleveringscontracten.
 • Gepersonaliseerd toegangsportaal en menu aangepast aan de taken van elke dienstverlener.

Uitvoering van interventies

 • Interventieproces aangepast aan uw organisatie: kwalificatiestappen, voorbereiding, planning, uitvoering, oplevering van de werken (handtekening).
 • Al uw activiteiten worden beheerd: nieuwe werkzaamheden, behandeling van non-conformiteiten, bottom-up, top-down materiovigilantie, tekeningen van vernieuwing van apparatuur, training voor de gebruikers, enz.
 • Automatisering van de implementatie van preventief en verplicht onderhoud: geoptimaliseerde preventieve programmering.
 • Integratie van gegevens van het IoT-platform in CARL Source.
 • Programmering van interventies en werkzaamheden die meerdere jaren duren (macro-planning, alarmen).
 • Grafische en interactieve visie op de planning van interventies.
 • Automatische integratie van de verslagen van regelgevende instanties.

Aankopen beheren

 • Identificatie van leveranciers: contacten, betalingsvoorwaarden, omzet, kwalitatieve indicatoren, opvolging van vertragingen…
 • Formaliseren van aanvragen voor de aankoop van onderdelen of diensten.
 • De uitvoering van de inkoopketen binnen uw centrale financiële beheerapplicatie (M-GEF, MACH2, enz.) gekoppeld via uitwisselingsconnectoren: volledig proces van de bestelling tot aan de facturatie.
 • Gebruik van verschillende behandelingen: inkoopaanvragen van meerdere leveranciers, aankoop op specifieke referentie… enz.

Activiteiten analyseren

 • Aanpasbaar welkomstportaal (memo’s, rapporten, favoriete functies, kaarten, vignet- of grafische indicatoren, enz.) in relatie tot het gebruikersprofiel (zorgcentra, onderhoudsactoren, externe dienstverleners, magazijnmedewerkers, enz.) om de toegang tot informatie en besluitvorming te vereenvoudigen.
 • Volledige aanpasbare full text zoekopdracht (gegevens of functies) om de navigatie te versnellen.
 • Bevat een uitgebreide bibliotheek van bewerkings- en analyserapporten: een dashboard voor de activiteit; ABC-verdeling van de interventiekosten per technische percelen of gebouwen; tevredenheid van bewoners (responsiviteit, SLA, …); monitoring van het verbruik; kosten per vierkante meter; beschikbaarheid van de lokalen.
 • Aanpasbare samenstelling van dashboards met behulp van standaard of gepersonaliseerde indicatoren in relatie tot profielen: zorgcentrum, technici, magazijnbedienden, dienstverleners, enz.
 • Kostenbeheersing georganiseerd per boekjaar ten aanzien van uw organisatie (Polen, gescheiden financiële rapportage, UF), volgens de drie assen van het boekhoudmodel: kostprijsboekhouding, beheerscontrole, overheidsboekhouding.

CARL Touch

De mobiele CMMS-oplossing speciaal bestemd voor technici op het terrein

Mobiele CMMS-oplossing die de volgende geïntegreerde functies combineert: aanvragen en toezicht houden op interventies, beheer van voorraadbewegingen en voorraden, bewaking en ontvangst van voorraden.

Ontdek de mobiele CMMS CARL Touch!

CARL Flash

Mobiele applicatie voor service-aanvragen

Mobiele applicatie speciaal voor het opnemen van service-aanvragen voor alle doelgroepen.

Ontdek de CMMS-applicatie CARL Flash

CARL Xpress

Mobiele applicatie voor interventierapporten

Mobiele applicatie voor urgente technische verslagen (geolocalisatie, chat, multimedia…).

Ontdek de applicatie CARL Xpress

Optie Control-S voor regelgevend onderhoud

CARL Source is verbonden met de platforms van de belangrijkste regelgevende instanties: Apave, Bureau Veritas, Dekra, Socotec om het regelgevend onderhoud te beheren:

 • Integratie van regelgevende controlerapporten rechtstreeks in het systeem CARL Source.
 • Bibliotheek en traceerbaarheid van rapporten van instanties.
 • Geautomatiseerde creatie van uit te voeren interventies om reserveringen op te heffen.
 • Genereren van rapporten en sturende indicatoren om de monitoring van regelgevende activiteiten te optimaliseren.