De afdeling Onderzoek en Innovatie van CARL Berger-Levrault

Ontdek CARL e-Twin

De afdeling Onderzoek en Innovatie van CARL Berger-Levrault neemt steeds de mogelijkheden van technologie en wetenschap onder de loep.

We zoeken voortdurend binnen een steeds complexer wordende omgeving en bestuderen daarbij alle aspecten van onze functies en die van onze klanten, ongeacht of deze van economische, technologische of wetenschappelijke aard zijn.

We streven een ambitieuze onderzoeks- en innovatiestrategie na die berust op 5 innovatiepijlers: geconnecteerde voorwerpen (IoT) en previsioneel onderhoud, machinaal leren (Artificiële Intelligentie), energiebeheer, Geografische Informatiesystemen (GIS) en Building Information Model (BIM). We nemen een open houding aan t.o.v. innovatie en slaan de handen in elkaar met onze klanten en onderzoekspartners uit de publieke en private sector.

Ons succes hebben we grotendeels te danken aan het feit dat we steeds de prioriteit hebben gegeven aan investeringen om onze software voortdurend te verbeteren en aan ons vermogen om de technologische evoluties die voortvloeien uit ons onderzoek te integreren in ons productaanbod.

Daarom streven we, naast een ambitieuze onderzoeks- en innovatiestrategie, een transparant en duurzaam productbeleid na, een absolute voorwaarde om onze vaste klanten te kunnen begeleiden gedurende het volledige project met productinnovaties die passen binnen hun eigen zoektocht naar continue verbetering en hen toegang verschaffen tot de wereld van Industry 4.0, Smart Building, Smart City …