CMMS en TPM voor lokale overheden en overheidsinstellingen
Optimaliseer de prestaties van bedrijfsmiddelen van lokale overheden

CMMS en TPM voor lokale overheden en overheidsinstellingen

CMMS voor het beheer van lokale overheden en administraties
Optimaliseer de prestaties van bedrijfsmiddelen van lokale overheden

Optimaliseer de prestaties van uw bedrijfsmiddelen.

Technische diensten, vermogensbeheerders, water, groen, openbare verlichting, bewegwijzering, wegen, technische diensten…
Garandeer de beste bedrijfs- en gebruiksomstandigheden voor al uw activa (infrastructuur, gebouwen, apparatuur, netwerken), veiligheid en tevredenheid van de gebruikers, realtime monitoring van uw activiteiten, naleving van wettelijke verplichtingen, kostenoptimalisatie…


 • De levensduur van bedrijfsmiddelen en apparatuur van de lokale overheid verlengen

  Voor lokale overheden is CMMS een systeem dat helpt bij het plannen, organiseren en controleren van onderhoudsactiviteiten voor activa en technische apparatuur zoals infrastructuur, gebouwen, netwerken, enz. Door een CMMS te gebruiken, kunnen medewerkers van lokale overheden hun preventieve en correctieve onderhoud beter beheren en technische problemen snel diagnosticeren. Het resultaat is dat gemeentelijke bedrijfsmiddelen goed worden onderhouden en optimaal functioneren, waardoor de levensduur met zo’n 5 tot 10% toeneemt.

 • Verbeter
  je energieprestaties

  Dankzij een CMMS kunnen lokale overheden en besturen hun energieverbruik in realtime volgen, afwijkingen snel opsporen en hun energieprestaties optimaliseren. Met CMMS kunnen ook de belangrijkste energieprestatie-indicatoren worden bijgehouden, waardoor het gemakkelijker wordt om verbeterpunten te identificeren en corrigerende maatregelen te implementeren om de algehele energieprestaties te verbeteren.

 • Optimaliseer de beschikbaarheid van uw apparatuur

  CMMS is een effectief hulpmiddel om de beschikbaarheid van faciliteiten te vergroten en de kwaliteit en dienstverlening aan het publiek te verbeteren. Door CMMS te gebruiken om de onderhoudsplanning te controleren, is het mogelijk om de beschikbaarheid van grote infrastructuren zoals scholen, zwembaden, speeltuinen, gebouwen en verenigingshallen transparant te maken. Een efficiënte onderhoudsplanning optimaliseert de beschikbaarheid van deze voorzieningen en beperkt tegelijkertijd de impact op bewoners en andere belanghebbenden in de stad. Op deze manier kunnen werkzaamheden of onderhoud zo worden georganiseerd dat de gebruikers zo min mogelijk hinder ondervinden, terwijl de kwaliteit en beschikbaarheid van de voorzieningen behouden blijft.

 • Verbeter de tevredenheid van uw burgers

  Gebruikers hebben apparatuur en diensten nodig die betrouwbaar en efficiënt werken. Dankzij de transparantie en de rechtstreekse communicatie met de burgers over problemen met de infrastructuur (kapotte lichten, beschadigde speeltuinen, enz.) verbetert CMMS de kwaliteit van de geleverde diensten en dus de tevredenheid van de gebruikers.

“De interface en logica van CARL’s CMMS is duidelijk en gebruiksvriendelijk.”

Christophe Gras, Onderhoudsmanager

Administratieve banen en banen bij lokale overheden
Ontdek een CMMS ontworpen en ontwikkeld voor het beheer en onderhoud van administratieve apparatuur

Steden, agglomeraties, metropolen | Technisch activabeheer - CMMS

Steden, agglomeraties, metropolen

Bij lokale overheden is het van cruciaal belang om stedelijke voorzieningen zoals straatverlichting, meubilair, verkeersborden, enz. effectief te beheren om ervoor te zorgen dat ze goed functioneren en dat burgers veilig zijn. Hetzelfde geldt voor het onderhoud van de wegeninfrastructuur, openbaarvervoersnetwerken en groene ruimten, die allemaal regelmatig moeten worden onderhouden. Tot slot moet je voorbereid zijn op het voorkomen en beheren van natuurlijke risico’s zoals overstromingen en stormen, en technologische risico’s (industriële ongevallen, branden, enz.).
Wij zijn experts op dit gebied en kunnen u helpen de uitdagingen van onderhoud aan te gaan.

 

Lees meer over onderhoud voor steden en metropolen

CMMS CARL Source City

Water belanghebbenden

Als je betrokken bent bij waterbeheer en -bescherming, moet je rekening houden met onderhoudsproblemen zoals verouderende infrastructuur, kwaliteitsproblemen, aantasting van het milieu en druk op waterbronnen. Uw acties zorgen voor duurzame en efficiënte toegang tot schoon en veilig water voor iedereen.
Ga deze uitdagingen aan en verbeter uw prestaties dankzij onze ervaring op dit gebied.

 

CMMS CARL Source City

Water belanghebbenden | CMMS
Gemeenschappen | CMMS

Andere lokale autoriteiten (ministeries, vakbonden, enz.)

Als technische afdelingen van ministeries en openbare besturen die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en veiligheid van instellingen die open zijn voor het publiek, moet u ervoor zorgen dat uw apparatuur in operationele staat wordt gehouden, dat de gebruikers tevreden zijn, uw onderhoudsteams en onderaannemers beheren en voldoen aan de contractuele normen.
U moet ook rekening houden met het energiebeheer van gebouwen om hun prestaties te optimaliseren en de kosten te verlagen.
Ga deze uitdagingen aan dankzij onze ervaring in het beheren van openbare gebouwen en faciliteiten.

 

CMMS CARL Source City

CMMS en TPM oplossing voor lokale overheden en administraties

Ontdek CARL Source City Vraag een offerte aan