Klantenreferenties
Onze oplossingen worden gebruikt door enkele tienduizenden gebruikers in de wereld.

Referenties
Referenties

Klantenreferenties per domein

Hier volgt een selectie van onze klantenreferenties, geklasseerd volgens de beheerde equipment of de activiteitensector.Selecteer het domein dat op u betrekking heeft:

  • Industriële en technische assets: productie-en onderhoudsassets, specifieke technische assets (meet-, tel-, controleapparatuur…), onderzoekscentra…
  • Vastgoed en vermogen: gebouwen, openbare infrastructuur (verkoopruimtes, stedelijke gemeenschappen, kamers van koophandel, luchthavens…) en bijbehorende nutsvoorzieningen.
  • Transport: rollend materieel en vaste installaties in de transportwereld, openbaar vervoer.
  • Gezondheidsinstellingen: hospitalen, ziekenhuizen, sanatoria…