Uw equipments structureren

 • Structurering van installaties, infrastructuren en nutsvoorzieningen door middel van interactieve en grafische boomstructuren.
 • Aangepaste identiteitsfiches van het vastgoed: aan uw rollend materieel en uw vaste installaties (substations, perrons, bewegwijzeringspalen…) of lineair (baanvakken, doorlopende toevoerlijnen)
 • Interactiviteit op meerdere niveaus: .DWG-kaarten (AutoCAD®), digitale BIM Exploitation (IFC) en GIS (ArcGIS)-maquettes.
 • Volledig dossier van de levenscyclus van de installaties (trams, bussen, spoor, seinen, enz.): technische kenmerken, multimediadocumentatie, afschrijvingswaarden, enz., en opvolging van historische, huidige of toekomstige interventies, gestandaardiseerde indicatoren (MTBF (gemiddelde tijd tussen bedrijfsstoringen), MTTR (gemiddelde reparatietijd)).
 • Cartografische beschrijving van lineaire activa en netwerken om de voorbereiding van interventies te vergemakkelijken en de veiligheid van agenten te versterken.
 • Voorwaardelijk onderhoud (monitoring van de volgende meetpunten: H, kWh, m3, °C, enz.) en energiecontrole.
 • Automatische terugwinning van teller- of alarmwaarden genoteerd via de supervisies GBS/AVW, enz.).

Het voorraadbeheer optimaliseren

 • Reserveonderdelen, verbruiksartikelen, gereedschappen, PBM en brandstof ingedeeld in boomstructuren en gelinkt aan installaties.
 • Gestructureerd bestand per artikel (kenmerken, boekhoudrekeningen, magazijnlocaties, leveranciersvoorwaarden…).
 • Beheersmethoden per partij of per serienummer voor de kwalitatieve monitoring van bepaalde artikelen ( partij van de fabrikant, vervaldata, uitwisseling van materiaalcomponenten, monitoring van reparatiemateriaal…).
 • Geautomatiseerd voorraadbeheer( aanpassing van hoeveelheden en aanvulling in verband met voorraadbewegingen, reserveringen, in- / uitgangen, magazijnoverboekingen. in relatie tot de werk- en inkoopprocessen).

Organisatie van de interne bedrijfsmiddelen

Organisatie van de interne bedrijfsmiddelen - CMMS
 • Monitoring van de activiteit via het interventieproces: technische expertise, uitgevoerde operaties, verplaatsingen van artikelen, duur van de interventie, enz.
 • Meting van bestede tijd exclusief interventies: reizen, training, reiniging, enz.
 • Grafische planning van middelen en materialen: toewijzing van interventies via een winkelwagentje, verplaatsing en permutatie van middelen of materiële middelen door middel van drag & drop, aanpassing aan de bedrijfscontext: inachtneming van beschikbaarheidskalenders, van autorisaties.
 • Interoperabiliteit van de planning met de applicaties voor het beheer van Human Resources.

Controle van de onderaanneming

 • Beheer van alle soorten aanvragen: aankoop van eenmalige diensten, onderschrijving van servicecontracten (met betrekking tot de fabrieksgarantie, de hygiëne van passagiersruimten, de veiligheid van gebruikers, enz.), onderhandeling van markten tegen vooraf bepaalde prijzen.
 • Objectieve meting van de prestaties en winstgevendheid van uw toeleveringscontracten.
 • Gepersonaliseerd toegangsportaal en menu aangepast aan de taken van elke dienstverlener.

Uitvoering van interventies

 • Interventieproces aangepast aan uw organisatie (rollend materieel, vaste installaties, lineaire activa): kwalificatiestappen, voorbereiding, planning, uitvoering, oplevering van de werkzaamheden (handtekening).
 • Al uw activiteiten worden beheerd: ongevallen, vandalisme, standaard ruil, kannibaliseren van organen, enz.
 • Automatisering van de implementatie van preventief en verplicht onderhoud: technische controle, doorgang door mijnen en geoptimaliseerde preventieve programmering.
 • Integratie van gegevens van het IoT-platform in CARL Source.
 • Programmering van interventies en werkzaamheden de meerdere jaren duren (macroplanning, alarmen).
 • Grafische en interactieve visie op de planning van interventies.
 • Automatische integratie van de verslagen van de regelgevende instanties.
 • Beheer van de specifieke kenmerken van lineaire activa (wegen & baanvakken, enz.).

Aankopen beheren

 • Identificatie van leveranciers: contacten, betalingsvoorwaarden, omzet, kwalitatieve indicatoren, opvolging van vertragingen…
 • Formaliseren van aanvragen voor de aankoop van onderdelen of diensten.
 • De uitvoering van de aankoopketen binnen de ERP gekoppeld via uitwisselingsconnectoren: volledig proces vanaf de bestelling tot aan de facturatie.
 • Gebruik van verschillende behandelingen: inkoopaanvragen van meerdere leveranciers, aankoop op specifieke referentie, enz.

Activiteiten analyseren

 • Aanpasbaar welkomstportaal (memo’s, rapporten, favoriete functies, kaarten, vignet- of grafische indicatoren, enz.) in relatie tot het gebruikersprofiel (technische leiding, diensten gerelateerd aan de exploitatie, enz.) om de toegang tot informatie en besluitvorming te vereenvoudigen.
 • Volledige aanpasbare full text zoekopdracht (gegevens of functies) om de navigatie te versnellen
 • Volledige bibliotheek van bewerkings- en analyserapporten: activiteitendashboard, ABC-sortering van installaties naar interventiekosten, MKBF (gemiddelde afgelegde kilometers zonder storing), kilometerkosten, brandstofkosten, uitsplitsing van interventies naar aard (ramp, vandalisme, corrigerende maatregelen, enz.), beschikbaarheid van rollend materieel, ABC-sortering van families op voorraadwaarde, analyse van fouten (symptomen, oorzaken, oplossingen).
 • Aanpasbare samenstelling van dashboards met behulp van standaard indicatoren (defecte apparatuur, lopende interventies, enz.) of gepersonaliseerde indicatoren.
 • Kostenbeheersing georganiseerd per boekjaar volgens de drie assen van het boekhoudmodel: kostprijsboekhouding, beheerscontrole, overheidsboekhouding.

CARL Touch

De mobiele CMMS-oplossing speciaal bestemd voor technici op het terrein

Mobiele CMMS-oplossing die de volgende geïntegreerde functies combineert: aanvragen en toezicht houden op interventies, beheer van voorraadbewegingen en voorraden, bewaking en ontvangst van voorraden.

Ontdek de mobiele CMMS CARL Touch!

CARL Flash

Mobiele applicatie voor service-aanvragen

Mobiele applicatie speciaal voor het opnemen van service-aanvragen voor alle doelgroepen.

Ontdek de CMMS-applicatie CARL Flash

CARL Xpress

Mobiele applicatie voor interventierapporten

Mobiele applicatie voor urgente technische verslagen (geolocalisatie, chat, multimedia…).

Ontdek de applicatie CARL Xpress

Optie Control-S voor regelgevend onderhoud

CARL Source is verbonden met de platforms van de belangrijkste regelgevende instanties: Apave, Bureau Veritas, Dekra, Socotec om het regelgevend onderhoud te beheren:

 • Integratie van regelgevende controlerapporten rechtstreeks in het systeem CARL Source.
 • Bibliotheek en traceerbaarheid van rapporten van instanties.
 • Geautomatiseerde creatie van uit te voeren interventies om reserveringen op te heffen.
 • Genereren van rapporten en sturende indicatoren om de monitoring van regelgevende activiteiten te optimaliseren.