Wat zijn de BIM- of CIM-oplossingen die door CARL Berger-Levrault worden aangeboden?

Interview met M. Tugdual le Bouar

Wat zijn de BIM- of CIM-oplossingen die door CARL Berger-Levrault worden aangeboden?

De oplossingen voor BIM of CIM.

Interview met M. Tugdual le Bouar, directeur-generaal van CARL Software.

CARL Software van de groep Berger-Levrault is een uitgever, sinds 1985 gespecialiseerd in CMMS-software (door computer ondersteund onderhoudsbeheer) en asset management. Met meer dan 800 klanten in alle sectoren, aanwezig op 5 continenten, 150 werknemers en een jaarlijkse groei van 10 %, biedt CARL Software vandaag haar oplossingen aan in verschillende sectoren. Ze heeft de oplossingen die gerelateerd zijn met BIM (Building information modeling) en die winnen aan maturiteit, in het vizier.

j3e – Wat zijn uw oplossingen voor BIM of CIM ?

 

Tugdual Le Bouar – De kern van de activiteiten van CARL Software is het CMMS en BIM, die zich ontwikkelen dankzij de digitalisering van de bouwactiviteiten. Wij willen de grootste speler in het leveren van oplossingen voor BIM-exploitatie. Dit domein heeft een directe link met de activiteiten van onze klanten en onze bestaande softwareoplossingen die zorgen voor het technische beheer van onroerende goederen en het CMMS. Wij beschikken al over een module met de naam CARL Maps, waarmee interactief kan worden gewerkt met kaarten en plannen, vooral in 2D. In april hebben wij, ter gelegenheid van het salon BIM World, de lancering aangekondigd van het onderdeel BIM van Carl Maps. De software is nu in staat digitale modellen te integreren.  Het volledige deel beelden van de grafische en cartografische weergavemodi, wordt van bij het begin in aanmerking genomen in de tool. Dit uit zich concreet in de ontwikkeling van een IFC-connector waarmee de standaard BIM kan worden geïntegreerd in de digitale modellen die werden gegenereerd tijdens de opbouw. Bovendien kunnen we met een API de 3D-dimensie aan het CMMS leveren. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd in samenwerking met onze klanten SIAAP en de Hospices Civils de Lyon.
De kracht van onze oplossing is vooral de oorspronkelijke integratie in het exploitatie- en onderhoudsproces, het aanpassingsvermogen dankzij de IFC-connectoren en aan ontwikkelde 3D-interfaces.

j3e – Op welke manier zullen deze technologieën volgens u invloed hebben op het gebouw en de stad in de komende jaren?

 

T. Le B. – Het gebruik van BIM zal zich progressief integreren in de onderhoudsprocessen. Hiervoor creëren wij, dankzij BIM, een referentiesysteem van onroerende goederen en assets. Het zal de basis vormen voor het volledige gebruik en onderhoud in real time. Dit start met het ophalen van gegevens van het digitale model, om dit te kunnen integreren in de CMMS-software  en de tools voor het beheer van onroerende goederen. Daarna vond de uitwisseling van de gegevens tussen het digitale model en de CMMS-activiteiten plaats, evenals het technisch beheer van de onroerende goederen voor een voeding in real time. Het doel is de “grafische en attribuutgegevens” nog prominenter in de onderhoudsactiviteit op te nemen.

Aan de kant van de technici, biedt BIM de mogelijkheid een dienstverlenende aanpak te creëren. De terbeschikkingstelling van 3D-tools zal de ontwikkeling van meer diepgaande interfaces tussen de technicus en de machine mogelijk maken, bijvoorbeeld van virtual reality. Onder onze klanten tellen wij lokale instanties die onze oplossingen kiezen voor het onderhoud en het beheer van het onroerend goed. Dankzij de overstap naar het digitale model, kan de beweging naar Smart City en het milieubeheer op het niveau van steden worden versneld. En laten we de cartografie van de netwerken die de gebouwen onderling verbinden of het transport niet vergeten. Het doel is over te gaan naar de maquette van het gebouw naar deze van de wijk of de stad. Het gaat over een schaalverandering en we hebben het daarom over een Meerschalig BIM voor de exploitatie.

j3e – Welke hiervan zullen de belangrijkste applicaties zijn en welke zullen de meeste voordelen voordelen met zich meebrengen?

 

T. Le B. – Op het vlak van de BIM-oplossingen zijn onze klanten vooral technische diensten. Ons doel is dan ook om, binnen het CMMS, meer gedetailleerde oplossingen te ontwikkelen, zoals modelvorming en sturing. Het gaat om de creatie van steeds meer bruggen tussen het digitale model en het CMMS. Hiervoor investeert CARL Software intern en werkt ze ook met starters die innoverende oplossingen binnen het domein aanbieden. Steeds meer klanten willen hun bestaande gebouwen digitaliseren en een 3D-model creëren. Wij willen deze oplossingen dus ontwikkelen om te beantwoorden aan hun behoeften.

J3e 871 /Juni 2019