Eiffage VSE, digitalisering van onderhoudsprocessen

Klantsucces - Getuigenis van een gebruiker van de onderhoudssoftware - Eiffage VSE

Eiffage VSE, digitalisering van onderhoudsprocessen

Eiffage VSE, een dochteronderneming van de zesde grootste Europese bouwgroep.

Eiffage VSE is gespecialiseerd in het installeren, vernieuwen, wijzigen en onderhouden van elektromechanische installaties. Eiffage VSE maakt deel uit van een Europese groep en heeft twee vestigingen in België, meer bepaald in Aalter en Brussel. De 220 medewerkers interveniëren binnen diverse domeinen zoals waterwegen, metro, tunnels, wegen en luchthavens. Om de  verwachtingen van zijn klanten te kunnen inlossen, heeft VSE zich uitgerust met de CMMS-oplossing
CARL Source Factory voor het beheer van de tunnels in de Belgische hoofdstad en de verkeerslichten binnen het Brussels Gewest.

Digitalisering van het onderhoudsproces

Voor Eiffage VSE houdt de digitalisering van de onderhoudsprocessen een strategische troef in. De digitalisering speelt zowel in op de doelstellingen om de activiteit van de groep te optimaliseren als op de eisen van zijn klanten die willen dat hun contractonderhoud wordt beheerd via een CMMS.

In 2015 koos Eiffage VSE voor de oplossing CARL Source. De troeven:  gebruiksvriendelijk voor technici en gebruikers, eindeloze ersonaliseringsmogelijkheden, functies die het beheer van het volledige proces mogelijk maken, van het preventief onderhoud tot de facturatie. Het project focust bij aanvang op het beheer van de tunnelverlichting in Brussel alvorens zich uit te breiden naar de verkeerslichten van het Brussels Gewest.

«4u/24 en 7d/7 curatieve onderhoudsoperaties uit te voeren binnen een termijn van een uur.»

Benoît De Wailly, erantwoordelijke Wegen en Luchthavens – VSE Eiffage

Eiffage VSE : een project om de doeltreffendheid van de technici te verbeteren

Klantsucces: Eiffage VSE

Implementatie van de beheersoftware CARL Source Factory voor het onderhoud van assets

De software CARL Source Factory, die reeds wordt gebruikt voor het beheer van de tunnelverlichting in Brussel, wordt uitgerold door de dienst die instaat voor het onderhoud van de Brusselse verkeerslichten. De perimeter is groot, met de installatie, vernieuwing en het onderhoud van meer dan 600 kruispunten die steeds volledig operationeel moeten zijn. Het projectteam buigt zich over de personaliseringsmogelijkheden van de software zodat de oplossing afgestemd kan worden op de verschillende gebruikersprofielen. De gegevens van de kruispunten worden via CARL Loader geïmporteerd in de CMMS. Deze komen overeen met 40.000 artikelen en meerdere preventieve onderhoudsgamma’s.

Voor het projectteam is het belangrijk de software en het interventieproces zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, vanaf de aanmaak tot de uitvoering door de technicus. Zo wordt de aanvraag van de klant in pdf gemaild en automatisch geregistreerd in de CMMS, waarop een interventie aangemaakt wordt die wordt toegewezen aan een technicus op basis van de beschikbaarheid en de aard van de interventie.

Ook voor de technici is het proces simpel. Zij ontvangen op hun mobiele CMMS CARL Touch, dat met of zonder netwerk functioneert, een melding van hun interventie met alle technische details over de uitrusting, alsook een kopie van de pdf en ronden hun interventie af met een gepersonaliseerd verslag.

« Dankzij de traceerbaarheid van de operaties kunnen discussies over bepaalde interventietermijnen vermeden worden »

Benoît De Wailly, verantwoordelijke Wegen en Luchthavens – VSE Eiffage

Resultaten van de onderhoudsinterventies en het beheer

Intervention de maintenance - Eiffage VSE

Onderhoudsinterventie – Eiffage VSE

Met CARL Source Factory centraliseert en archiveert Eiffage VSE alle interventies aan de 18.000 uitrustingen die het moet onderhouden. Hierdoor sparen de technici veel tijd uit en kunnen zij doeltreffender te werk gaan dankzij de historiek van de uitrusting in CARL Touch.
“Met hun mobiele CMMS zijn zij veel doeltreffender,
hebben zij een duidelijk beeld over de toestand van alle uitrustingen en vermijden zij dat ze hun werk opnieuw moeten doen”, aldus Benoit De Wailly, verantwoordelijke
Wegen en Luchthavens.

De kruispunten met verkeerslichten moeten 1 à 2 keer per jaar gecontroleerd worden, wat
overeenkomt met meer dan 1.000 preventieve onderhoudsoperaties per jaar.

De parameters van CARL Source maken het vandaag mogelijk om “24u/24 en 7d/7 curatieve onderhoudsoperaties uit te voeren binnen een termijn van één uur”, vertelt Benoit De Wailly.

Het beheer van het onderhoud optimaliseren.

De verantwoordelijke Wegen en Luchthavens gaat verder: “de traceerbaarheid verkregen door CARL Source vermijdt discussies over bepaalde interventietermijnen en dus ook het opleggen van contractuele sancties.” De 25 gebruikers kunnen een groot aantal foto’s uploaden als bewijs van een goede uitvoering en de klant wordt geleidelijk aan op de hoogte gebracht van de toestand van zijn uitrustingen aangezien hij een melding krijgt bij afloop van iedere interventie. BIRT-verslagen en prestatie-indicatoren worden eveneens gegenereerd via CARL Source Factory om de 4.500 interventies per jaar te kunnen analyseren en het onderhoud beter te kunnen aansturen.

Onze oplossing voor onderhoudsbeheer, gewijd aan de industriesector: CARL Source Factory

CARL Source Factory | CMMS voor de industrie

CARL Source Factory is onze CMMS-oplossing, gewijd aan de industriesector. Deze werd ontworpen om u de beste omstandigheden te garanderen voor het gebruik van industriële asset, verwante structuren en de veiligheid van uw personeel. Hiermee kunt u uw onderhoudsactiviteiten in real time sturen, nieuwe werkzaamheden en reglementaire diagnosen beheren, uw dienstverleners volgen en uw contracten beheren terwijl u toch een evenwicht vindt tussen kwaliteit en budgetbeheer. Deze oplossing werd ontworpen met vooraanstaande instanties in onze sector en zal u helpen om de uitdagingen aan te gaan van de industrie 4.0.