Technische architectuur

De onderdelen werden geoptimaliseerd om de responstijd te beperken.

 

Een applicatiekern die tegen alles bestand is.

 

De kern van de applicatie steunt op Java-technologie. CARL Source respecteert nauwgezet de scheiding tussen de lagen presentatie en beroep. Er wordt geen enkele code op het werkstation van de klant geïnstalleerd, waardoor de overdraagbaarheid, het onderhoud en de uitrol van de applicatie geoptimaliseerd worden. De verschillende onderdelen werden geoptimaliseerd om de last zo goed mogelijk te verdelen (processor, geheugen) en de responstijd te beperken.

De software is compatibel met een veeleisende netwerkbeveiliging (geen administratorrechten voor de klanten, https-protocol…). CARL Source voldoet ook aan de verschillende van kracht zijnde normen op het vlak van authenticatie, unieke handtekening (SSO) en traceerbaarheid. Zo biedt het alle veiligheidsgaranties die onontbeerlijk zijn in sommige activiteitensectoren (21CFR11 / FDA).

Technische architectuur - CMMS

Het CMMS CARL Berger-Levrault

Voorstelling van CARL Source in 7 minuten.

De video bekijken