(België) Het Bureau Économique de la Province de Namur kiest CARL Berger-Levrault voor zijn CMMS-project

(België) Het Bureau Économique de la Province de Namur kiest CARL Berger-Levrault voor zijn CMMS-project

Nu de openbare aanbestedingsprocedure achter de rug is, zal CARL Berger-Levrault Benelux, expert in CMMS- en EAM-oplossingen, het BEP voortaan bijstaan in zijn patrimoniumbeheer. Het doel van deze nieuwe samenwerking: zorgen voor een optimale opvolging van de taken en een synergie bewerkstelligen tussen de economische en milieugerelateerde activiteiten.

Het BEP combineert als agentschap voor economische ontwikkeling, sociale zaken en milieu van de provincie Namen verschillende taken en activiteiten. Na afloop van een openbare aanbestedingsprocedure werd CARL Berger-Levrault Benelux eind 2021 aangesteld voor het beheer van twee van zijn diensten: BEP Expansion économique, dat de onthaalinfrastructuren voor bedrijven beheert (activiteitenpark en gebouwen voor tijdelijke opvang) en BEP Environnement, dat verantwoordelijk is voor het afvalbeheer van de 38 gemeenten binnen de provincie Namen (en Héron in de provincie Luik).
Voor deze twee activiteiten beschikt het BEP over meer dan 40 gebouwen. Voor het beheer van een dergelijk patrimonium willen ze voortaan gespecialiseerde CMMS-software inzetten zoals CARL Source van CARL Berger-Levrault Benelux.

CARL Source 6: gebruiksvriendelijk, anticiperend en tijdbesparend bij onderhoudstaken

Praktische dienstverlening, opvolging van documenten, technische aanvragen … De behoeften zijn groot en verschillend. De belangrijkste doelstelling van het BEP Namur: elke al dan niet voorziene interventie-aanvraag in goede banen leiden door snel toegang te krijgen tot de juiste informatie en deze mee te delen aan de juiste persoon. Binnen het BEP zullen 5 personen regelmatig gebruik maken van CARL Source. Maar ook andere medewerkers zullen dit programma af en toe of gedeeltelijk gebruiken, evenals een onderaannemer van de groep die verantwoordelijk is voor de verdeling en het beheer van de prestaties, de opvolging van de facturen enz.

“We hadden nood aan een duidelijk zicht op ons patrimonium, zeker omdat we de gewoonte hadden om met een klassieke boomstructuur, op papier of digitaal, te werken. Hierdoor ontbrak het ons aan een totaalbeeld op onze gebouwen en was essentiële informatie in onze IT-omgeving niet aanwezig. We hebben een openbare aanbesteding uitgeschreven voor een goede CMMS-tool zodat we alle betreffende documenten efficiënter kunnen opvolgen en beheren. We wensten een tool die open, efficiënt en vooral gebruiksvriendelijk was.
Na onderzoek blijkt CARL Source de oplossing die ons zal toelaten om gemakkelijk de periodieke controles in al onze gebouwen te organiseren en een algemeen totaalbeeld te krijgen op alle onderhoudstaken, ongeacht of deze predictief of op korte termijn uit te voeren zijn. Op termijn kunnen we hiermee aanzienlijke tijdwinst boeken en niet te verwaarlozen besparingen realiseren!”

Alain Stevens, diensthoofd patrimonium van de eigendommen van de Groep BEP

Deze nieuwe versie, CARL Source 6, is uitgerust met ergonomische innovaties en ruimere functionaliteiten op het vlak van mobiliteit, BIM en IoT (internet der dingen).
Bij BEP Namur zullen de resultaten met betrekking tot het onderhoud van grote gebouwen vanaf het tweede trimester van 2022 meetbaar zijn.