Prototype voor augmented maintenance

CMMS: CARL Berger-Levrault stelt zijn augmented maintenance-prototype voor

Prototype voor  augmented maintenance

Als leider op de markt voor CMMS-oplossingen zet CARL Berger-Levrault in op augmented reality voor de onderhoudsberoepen. Een van de vele experimenten die de ontwikkelaar voert, is een prototype voor augmented maintenance bestemd voor technici op basis van de HoloLens 2 headset van Microsoft. Doelstelling: zorgen voor een optimale begeleiding tijdens de onderhoudstaken zonder ooit in te boeten aan veiligheid, doeltreffendheid en intuïtiviteit.

Uitgaande van de vaststelling dat contextinformatie op het terrein vaak ontbreekt heeft CARL Berger-Levrault beslist om deze innovatie te finetunen en te integreren in zijn beproefde CARL Source oplossing om:

  • augmented en volledige interventieverslagen met de nodige context aan te maken;
  • gemakkelijk toegang te krijgen tot gegevens (IoT, documentatie, 3D-model) en dit zowel in de fysieke wereld als op het terrein;
  • de communicatie te vergemakkelijken en in real time een probleem te kunnen melden aan of te delen met een collega of expert op afstand;
  • indien nodig snel te kunnen beschikken over de juiste geselecteerde informatie om de taken zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren;
  • toegang te krijgen tot de beschrijving van de uit te voeren taken en toch de handen vrij te hebben;
  • de handelingen van de technici te beperken voor de configuratie van zijn virtuele werkruimte zonder dat hij eender welke tool moet hanteren;
  • sleutelmomenten op te nemen in een beschrijvende video van de interventie en de handelingen te koppelen aan deze sleutelmomenten die daarna ook door andere teams gebruikt kunnen worden.

Een betere interactie voor een hogere productiviteit

Dit prototype garandeert een volledig augmented proces voor een verhoogde productiviteit en is in de eerste plaats bestemd voor preventieve onderhoudstaken in tal van sectoren (industrie, stad, infrastructuur en vastgoed, transport, gezondheidszorg). We gaan van een klassieke interventie naar een interactieve multimediale interventie om uiteindelijk te komen tot een volledig ingebedde interventie met augmented reality voor de technicus om hem te ondersteunen.

Resultaat: de onderhoudstaken nemen minder tijd in beslag en gebeuren veel veiliger.

Wat heeft CARL Berger-Levrault gerealiseerd op het vlak van augmented maintenance: dit prototype werd ontworpen in samenwerking met een aantal pilootklanten omdat de concrete toepassing op het terrein nodig was om de praktijken te bevestigen. Andere functies zoals telebijstand worden momenteel ontwikkeld om de dimensie “dynamisch augmented maintenance” toe te voegen.