Onderhoud met Augmented Reality: een nieuwe stimulans voor een betere efficiëntie

Augmented maintenance – Advies van de expert Laurent Truscello

Onderhoud met Augmented Reality: een nieuwe stimulans voor een betere efficiëntie

Het onderhoud is even oud als de fabriek of de werkplaats. Het is stapsgewijs geëvolueerd in de lijn van de industriële revoluties. vandaag kan het CMMS de werkzaamheden van de technici op het terrein vergemakkelijken en nog efficiënter maken dankzij de Augmented Reality. Let echter op het ROI van dit nieuwe “augmented maintenance”: de keuze van de use cases is cruciaal.

 

Door Laurent Truscello – Verantwoordelijke bedrijfsproducten en -diensten bij CARL Berger-Levrault.

Augmented maintenance

 

Terwijl de onderneming evolueert en digitalisering binnendringt in alle sectoren en branches,  staan technologieën zoals AI (Artificiële intelligentie), Machine Learning, IoT (Internet of Things) al ten dienste van het onderhoud, geïntegreerd in of verbonden met CMMS-softwarepakketten (onderhoudsbeheer ondersteund door de computer).

Maar nu is Augmented Reality (AR) aan de beurt om de situatie te veranderen. Meer in het bijzonder wordt de zogenaamde “mixed reality” gebruikt, een technologie van de familie van “Augmented Reality die de echte en de virtuele wereld samenbrengt zodat fysieke en virtuele objecten interactief kunnen werken en kunnen worden gemanipuleerd om de informatie die ter beschikking staat van de onderhoudstechnici op het terrein te komen “verhogen”. In dat geval spreken we over augmented maintenance.
Dit concept is nog in ontwikkeling en heeft nog te maken met enkele problemen met betrekking tot de kosten, de opleidingen of de praktische toepassing. Hoe kunnen deze opgelost worden?

Mixed reality, een originele applicatie ten dienste van het onderhoud?

 

Deze capaciteit om virtuele objecten toe te voegen of “augment” is in de visie van de echte wereld een nieuw onderhoudsconcept. Dit is geïnspireerd op ervaringen die al zijn opgedaan in andere domeinen, in het bijzonder voor het grote publiek en op de smartphone, zoals gaming. Er bestaan helmen, maar die worden vooral gebruikt voor virtual reality (games, virtuele bezoeken…).

Als we deze uitrustingen overdragen naar het domein van het onderhoud, kan dit worden beschouwd als een nieuwe drijfveer voor een betere efficiëntie.

Er lopen experimenten in de R&D laboratoria of in Industrie 4.0. Ze hebben betrekking op de hulp op afstand van een technicus op het terrein. Een fysieke of virtuele “onderhoudsexpert” kan de visie van de technicus op de locatie van zijn interventie overnemen en “verbeteren” (“augment”) om hem te helpen.

Welke ROI voor augmented maintenance?

ROI_Augmented_maintenance
ROI van Augmented maintenance

De technologieën zijn aanwezig, maar ook de assets en de helmen. We staan nog maar in de startblokken, maar waardoor wordt de groei afgeremd?

Het gaat hier over zware investeringen: het materiaal (een Hololens 2-helm van Microsoft kost 3.800 euro); de kosten voor de verwerving, softwareaanpassing en voorbereiding om de gegevens compatibel te maken. We moeten het onderwerp daarom benaderen vanuit het ROI-oogpunt.

Maar dit ROI is niet gemakkelijk aan te tonen. Er kunnen heel wat hinderpalen optreden die dit alles afremmen: opleiding van de betrokkenen over deze nieuwe tools, gevolgen voor de persoon, inzicht en begeleiding… Nochtans werd het potentieel reeds vastgesteld, bijvoorbeeld in de luchtvaart en in sectoren die complexe technische kneepjes vereisen, of zelfs dichterbij ons in het onderhoud van automatische poorten.

Het gaat dus om het creëren van meer voordelen en de goede use cases te vinden om augmented maintenance algemene bekendheid te geven. Zonder pragmatisch ROI komt elk project van dit type in gevaar.

Onderhoud in augmented reality: welke methode en welke voordelen?

 

Voordat het ROI van de augmented maintenance wordt berekend, zullen we geoptimaliseerd use cases bekijken op acties die zelf zeer doelgericht zijn. De agent zal bijvoorbeeld niet de hele dag een helm dragen. Hij zal deze gebruiken voor specifieke werkzaamheden. Omdat niet alles “augmented” vereist, moet augmented maintenance op dynamische wijze en in een specifieke context worden gebruikt.

Het ROI moet dus per geval worden bekeken: wat zijn de verwachte voordelen voor de verslagen, de virtuele opleiding, de vermindering van de ongevallenstudie van agenten op het terrein (actieve veiligheid) enz.?

Hiervoor zijn enkele best practices aanbevolen:

  • Herwerk de constructie van uw gamma en de onderhoudsreeksen;
  • Benader de gegevens opnieuw vanuit een andere hoek;
  • Het verankeringsonderwerp is essentieel; ervoor zorgen dat de virtuele vensters en de echte objecten uit de realiteit in overeenstemming zijn. Elke onnodige manipulatie van de virtuele vensters veroorzaakt een vermindering van het efficiëntie en bijgevolg van het potentiële ROI.

Het ROI of eerder de ROI’s worden tastbaar en er kunnen proofs of concept worden gecreëerd.

Zelfs als traditioneel onderhoud blijft bestaan, zal het op natuurlijke wijze evolueren met generaties die bijna “eigen AR’s” zijn en zich verrijken met nieuwe perspectieven.

Naarmate de uitrustingen steeds complexer worden met meer gegevens dankzij het IoT in realtime, zouden augmented reality en GMAO moeten evolueren naar een natuurlijke koppeling om ALLES TE VERBETEREN, van diagnostische hulp tot de efficiëntie van het technisch onderhoud.

Kortom, we lijken af te stevenen naar de globale interface 4.0 van de fabriek van morgen…