Sjabloon voor onroerend goed

Met CARL Touch krijgt de technieker toegang tot de details van het te onderhouden onroerend goed: de assets, lokalen, technische eenheden, netwerken, …

 

De gegevensdetails zijn toegankelijk op het terrein:

 • Adres van de assets.
 • Status van de assets.
 • Kriticiteit, serienummer, modellen, garantie… van de assets.
 • Technische kenmerken.
 • Gegevens over actieve en historische onderhoudsbeurten.

« De toegankelijke gegevens zijn aanpasbaar aan het type asset. »

Met de applicatie kan de technieker het onroerend goed en de assets in real time inventariseren en actualiseren:

 • Creatie van nieuwe apparatuur, inventarisatie van apparatuur en identificatie van bedrijfsmiddelen in het veld (door het koppelen van een barcodelabel, met behulp van de barcode van de fabrikant of constructeur of met behulp van NFC-pairing).
 • Uitbreiding van de gegevens van het onroerend goed door de assetfiches in te vullen.

In de praktijk kan je met de applicatie heel wat acties starten:

 • Aanmaak van een nieuwe taak.
 • Geolokalisatie van de assets.
 • Invoer van een gebeurtenis.

Voorraadbeheer

De beheerder is verantwoordelijk voor een catalogus van zeer uiteenlopende artikels op basis van hun typologie (reserveonderdelen, verbruiksgoederen, gereedschap, PBM …).

 • Hij heeft toegang tot alle gegevens / de beschrijving van het artikel: detail van de voorraad, algemene info, technische kenmerken, multimediadocumenten).
 • Hij actualiseert de catalogus met voorraadartikels (foto’s van de artikels, technische kenmerken) op het terrein.

 

De traceerbaarheid van de voorraadbewegingen wordt vereenvoudigd door geoptimaliseerde assistenten voor het uitvoeren van:

 • Outputs gekoppeld aan een interventie, cost center, asset, individu, afdanking, …
 • Inputs door aankopen of transfers vanuit een ander magazijn, retours van niet-gebruikte onderdelen voor een interventie, inputs van onderdelen door de omvorming van assets, …
 • Veranderingen van plaats door de reorganisaties van magazijnen.
 • Spontane, gedeelde of voorbereide inventarisaties (roterend of jaarlijks).

Met CARL Touch kan de voorraadbeheerder vanop de laadkade de gekochte of vanuit andere magazijnen getransfereerde artikels in ontvangst nemen.

 • Vaststelling van de ontvangen hoeveelheden.
 • Beheer van geschillen (breuk, ontbrekende artikels).
 • Gebruik van multimedia voor het digitaliseren van de leverbon, foto’s nemen van een defect artikel of beschadigde verpakking.
 • Automatische aanmaak van fiches van de assets bij ontvangst van ingeschreven artikels.

Opvolging van de Interventies

GMAO CARL Touch

Met CARL Touch kan elke technieker in real time berichten ontvangen en alle uit te voeren taken weergeven, de openstaande interventie-aanvragen raadplegen, de nieuw toegekende opdrachten bekijken, …

 

De rapporten zijn geoptimaliseerd en digitaal: de technieker stelt ze rechtstreeks op gebaseerd op de interventie-aanvragen of geplande interventies.

Alle onderhoudshandelingen (curatief, preventief, conditioneel, reglementair, diagnoses, …) worden in real time gevolgd:

 • Automatische of manuele berekening van de tijd voor de verplaatsing, interventie, consignatie, voorbereiding, …
 • Uitvoering van de voorziene handelingen bij geplande onderhoudsbeurten (meterstanden noteren, standaardvervanging van assets, beoordeling en status van de omgeving, rondes, …).
 • Verbruik van al dan niet voorbehouden artikels, rechtstreeks gekoppeld aan de voorraad.
 • Rechtvaardiging van een plaatsbezoek (aanwezigheidscontrole).
 • Gebruik van materiële middelen (gereedschap, technische voertuigen, hoogwerkers, PBM, …).
 • Details over de uitvoering van de werken.
 • Toevoeging van multimediale documenten.
 • Ondertekening door de klant voor de registratie van het bewijs van de service geleverd door de technieker, gevolgd door een e-mail met de details van de uitgevoerde werken.

CARL Touch geeft een overzicht van alle activiteiten uitgevoerd door de technieker. Hij kan dit overzicht wijzigen en aanvullen met extra activiteiten die los staan van de interventies (reiniging, vergadering, opleiding, …). Zo kan de technieker de tijdsindeling van zijn activiteiten zeer nauwkeurig invoeren.

Hij staat niet meer alleen op het terrein, hij beschikt over een specifieke bijstandstool die hem begeleidt bij de uitvoering van de interventies:

 • Geopositionering voor de optimalisatie van de verplaatsingen naar de interventieplaatsen.
 • Multimediale ondersteuning, plannen, onderhoudsprocedures om de uit te voeren technische handelingen beter te begrijpen.
 • Toegang tot de historiek van de asset en het model op de interventieplaats.
 • In aanmerking nemen van de veiligheidsaspecten (risico’s en eraan gekoppelde preventie).
 • Het permanent (mail, telefoon, …) in contact staan met de aanvrager om de interventie voor te bereiden, over aanvullende informatie te beschikken voor de verplaatsing, …
 • Kennis van de foutenboom.
 • Toegang tot de nomenclatuur.
 • Snel een servicerapport maken,…

De technieker kan tijdens zijn werkdag steeds berichten uitsturen naar en ontvangen van andere onderhoudsexperts. Indien de technieker de lopende interventie niet kan uitvoeren, kan hij deze doorschuiven naar een andere technieker of onmiddellijk en rechtstreeks een nieuwe interventie aanmaken.

CARL TOUCH - Schedule

Agendamodus

Via de agendamodus kan de technicus enerzijds de planning van zijn uit te voeren taken zien en anderzijds zijn activiteiten controleren.

Planning van de uit te voeren taken

 • Visuele informatie van de dagen met geplande taken
 • Een algemeen zicht van de taken voor die dag
 • Toegang tot de details van een taak met een klik
 • Mogelijkheid om een taak te aanvaarden of te weigeren rechtstreeks vanuit de Agendamodus
 • Teller voor het aantal geplande uren per dag

Activiteitopvolging

 • Visuele informatie van de dagen met geregistreerde activiteiten
 • Een algemeen zicht van de taken voor die dag
 • Toevoeging van een activiteit met keuze van de interveniënt, de bestede tijd en de aard van het uitgevoerde werk
 • Mogelijkheid om ook een andere interveniënt aan de taak toe te wijzen