Mobiele app voor service requests die door iedereen gebruikt kan worden

Digitale terminals en draadloze netwerken verzorgen de communicatie tussen de gebruikers van een asset of openbare ruimte enerzijds en technische dienstverleners anderzijds die zo kort op de bal kunnen spelen.

CARL Flash: contacteer snel de technische diensten

De voordelen voor de gebruikers

CARL Flash is bestemd voor de bewoners van een gebouw, de burgers van een gemeenschap, zorgcentra, productiemedewerkers, klanten die beroep doen op de naverkoopdienst …

Via de app kan afhankelijk van het type aanvraag rechtstreeks contact opgenomen worden met de technische diensten. De gebruikers kunnen hierbij kiezen uit een volledig aanbod dat alle behoeften aan multidisciplinaire dienstverlening, onderhoud en exploitatie dekt.

De gebruikers kunnen ook zelf rechtstreeks contact opnemen met de exploitant om een defect, schade of vandalisme te melden. Via CARL Flash kunnen zij werken goedkeuren, service requests, interventies en nieuwe werken aanvragen, … De gebruiker kan op elk ogenblik de geschiedenis en de vooruitgang van de verwerking van zijn aanvragen raadplegen.

Binnen de dienstverlening in de meest ruime zin kan de gebruiker dankzij CARL Flash ook een schoonmaakbeurt, een badge, … aanvragen.

Troeven voor de technische en algemene diensten

CARL Flash versnelt, vereenvoudigt en garandeert de traceerbaarheid van de service requests doordat deze door de aanvragers rechtstreeks binnen CARL Source digitaal kunnen worden ingegeven.

CARL Flash maakt eveneens korte metten met meerdere meldingen van eenzelfde probleem. De urgentie van een interventie wordt meteen duidelijk wanneer meerdere personen hetzelfde problemen melden.

Tijdens de verwerking van de aanvragen, door de medewerkers van de technische diensten, wordt de aanvrager op de hoogte gehouden van de verwerkingsstatus om zo onnodige vragen te voorkomen. De aanvrager kan zelf het proces aansturen aangezien hij de werken via CARL Flash direct kan aanvaarden of weigeren.

Door het creëren van een directe relatie tussen de technische diensten en de gebruikers zorgt CARL Flash voor een betere zichtbaarheid van de geleverde service. Bovendien draagt deze app bij tot de voldoening van de gebruikers en een positief imago van de technische diensten binnen de bedrijven.