Logiciel de GMAO/CMMS et Asset Management | CARL Software

Uw equipments structureren

Uw infrastructuur en technische installaties worden beschreven door interactieve boomstructuren in combinatie met de plannen en de foto’s waarover u beschikt (SIG). Dit zorgt tegelijk voor een intuïtieve grafische navigatie op plan, geëvolueerde opzoekingen en de consolidatie van informatie op verschillende vlakken: functioneel, geografisch, technisch… De wijzigingen worden simpelweg uitgevoerd door met de muis te slepen en te verplaatsen. Zij worden gearchiveerd en gedateerd. Op die manier kunt u steeds de status van uw productie-assets raadplegen voor elke datum in het verleden.

Ken uw equipments

Elke equipment (ruimte, technische installaties…) heeft een volledig dossier: technische kenmerken, oppervlaktegegevens, multimediadocumenten, afschrijvingswaarden… Dit dossier integreert eveneens trackinginformatie: historiek van de interventies, programmering van de preventieve en reglementaire controles, genormaliseerde indicatoren…

De grafische beschrijving van uw energienetwerken (elektriciteit, gas…) of beveiligingen (buitengebruikstelling, beveiliging…) vereenvoudigt de voorbereiding van de interventies en versterkt de veiligheid van uw personeel.

Door het opvolgen van de meetpunten (H, kWh, m³, °C, …) heeft u controle over het verbruik en kunt u preventief onderhoud plannen. Een eventuele link naar uw computersysteem (productiesystemen, GBS/GTS, …) automatiseert het herstel van de meterwaarden of de vastgestelde alarmen.

In de boomstructuur ziet u de lijst met wisselstukken en krijgt u een zicht op de beschikbare hoeveelheden, de opslagplaatsen, … Deze lijsten worden automatisch samengesteld op basis van het geregistreerd gebruik van wisselstukken tijdens de interventies.

Het stockbeheer optimaliseren

Uw wisselstukken en verbruiksartikelen worden in een boomstructuur ondergebracht en aan de assets gelinkt.

Elk artikel beschikt over een gestructureerde fiche: kenmerken, boekhoudrekeningen, magazijnlocaties, leveranciersvoorwaarden…

De opvolging per pakket en per serienummer zorgt voor een kwalitatief beheer van bepaalde artikeltypes: constructeurpakket, integratie van de vervaldata, vervanging van hardware, opvolging van de repairables…

De voorraadkosten verminderen

De opvolging van de stockbewegingen, reservaties, ontvangsten/uitgiftes, magazijntransfers, … gelinkt aan de interventies en aankopen zorgen voor een correcte inventaris per magazijn. Wanneer de beschikbare hoeveelheid een minimumdrempel bereikt, wordt er automatisch herbevoorraad of aangevuld. Voor een hogere nauwkeurigheid wordt er rekening gehouden met de reservatiedata, de verwachte leveringsdata en de levertijden van de leveranciers.

Uw uitbestedingen beheren

Er zijn verschillende manieren mogelijk om te werken met onderaannemers: de aankoop van specifieke diensten, het afsluiten van servicecontracten (utilities, constructeurgaranties, olieanalyses, …), onderhandelingen aan vooraf bepaalde tarieven.

Door uw onderaannemers gecontroleerde toegang tot de applicatie te geven, verbetert u de opvolgingen en de kwaliteit van de interventies van de onderaannemers.

CARL Source biedt alle middelen om de naleving van contractuele verplichtingen, objectieve prestaties en winstgevendheid van servicecontracten te meten.

Uw interne medewerkers betrekken

De medewerkers nemen actief deel aan de interventieprocessen: technische expertise, uitgevoerde operaties, bewegingen van wisselstukken, gepresteerde tijd…De tijd besteed aan andere opdrachten dan interventies zoals schoonmaken, opruimen, opleiding, … worden ook opgevolgd.

De gegevens omtrent de beschikbaarheden, competenties en de certificatie van de medewerkers worden zo beheerd dat de voorbereiding van interventies en de planning geoptimaliseerd worden.

Uitvoering van interventies

Vanaf de initiële interventieaanvraag tot de oplevering van de uitgevoerde werken past het interventieproces zich op efficiënte wijze aan uw organisatie aan: kwalificatiefasen, voorbereiding, planning, uitvoering…

Al uw activiteiten worden beheerd: relamping, verhuizing, renovatie, nieuwe werken… Om de flexibiliteit te verbeteren stelt CARL Source aangepaste processen voor: gelinkte interventies, kopiëren van interventies, diagnostische hulp, expresrapporten…

Preventief en reglementair onderhoud uitvoeren

Preventief en reglementair onderhoud (onderhoud van machines, brandveiligheid, elektriciteit …) wordt georganiseerd door standaardoperaties te kopiëren volgens kalender, meters of gebeurtenissen. De planning van het preventief onderhoud wordt geoptimaliseerd aan de hand van volgende opties: multicriteriatriggers (per apparatuur of model), prioriteit van opdrachten, verschuiven van de planning, integratie van seizoengebondenheid, …

De planning van interventies organiseren

De macroplanning biedt een grafisch en interactief beeld van de interventies (klikken en slepen, verstelbare schaal, aanpasbare weergave, enz.). Het planningsproces stemt de werkdruk af op de beschikbare resources. Het wordt steeds specifieker naarmate de interventiedatum nadert: er wordt eerst een periode bepaald, daarna een team en ten slotte een technicus. Dynamische alarmen helpen de planner bij zijn taak: overbelasting, laattijdige interventie, onvoldoende machtiging…

Beheer van aankopen

Gebruikers kunnen aanvragen voor onderdelen en diensten maken met behulp van bestelaanvragen. Deze bestelaanvragen worden omgezet in inkooporders die vervolgens naar de leveranciers worden verzonden. De ontvangst van leveringen dient als basis voor de factuurcontrole.

Uw inkoopproces kan geheel of gedeeltelijk worden beheerd in uw ERP (SAP, Oracle Application, JDE, enz.) met een interface dankzij voorontwikkelde connectoren voor de uitwisseling van de gegevens.

Om meer efficiëntie worden verschillende processen geïmplementeerd: inkoopaanvragen voor meerdere leveranciers, omzetting van aankoopeenheden naar stockeenheden, de aankoop op basis van specifieke referenties, controle op het overschrijden van budget, regularisaties, geschillen bij levering, evaluatie van leveranciers, …

De kosten beheersen

Kostenbeheersing is essentieel voor de aansturing van de activiteit. Deze wordt jaarlijks georganiseerd volgens de drie principes van het boekhoudkundig model: analytische boekhouding, management control en algemene boekhouding.

Eens het boekjaar is afgesloten, worden de gegevens van het boekjaar vastgezet en worden nieuwe boekingen op het volgend boekjaar geboekt.

Activiteiten analyseren

CARL Source omvat een volledige bibliotheek van templates, rapporten en indicatoren: een dashboard van de activiteit; ABC-analyse van de technische loten en van de gebouwen per interventiekost; kosten per vierkante meter; ABC-analyse van de groepen per voorraadwaarde; analyse van de symptomen, oorzaken, oplossingen per equipment…Bovenop de standaard afdrukrapporten kan de gebruiker een bibliotheek aanleggen van rapporten op maat.

Het dashboard uitwerken

CARL Source integreert een bibliotheek van standaardindicatoren: defecte equipment, lopende interventies,… U kunt deze bekijken of er heel snel nieuwe aanmaken. U hergroepeert uw relevante indicatoren om uw persoonlijk dashboard samen te stellen: deze zal automatisch verschijnen onder de vorm van eenvoudige en aanpasbare grafieken (bv. rood, groen of oranje licht) zodra uw verbinding met CARL Source tot stand is gekomen.

In een oogopslag ziet u eventuele problemen; Met één enkele klik heeft u toegang tot de informatie die u helpt een beslissing te nemen.

CARL Touch

De mobiele CMMS-oplossing speciaal bestemd voor de techniekers op het terrein

CARL Touch beantwoordt zowel de noden van de techniekers op het terrein als de aansturingseisen van hun managers met deze innoverende mobiele tool die zowel op tablet als op smartphone werkt.

Ontdek de mobiele CMMS CARL Touch!

 

CARL Flash

De mobiele applicatie voor serviceaanvragen

Contacteer en communiceer snel en rechtstreeks met de technische diensten.

Ontdek de CMMS-applicatie CARL Flash