De planning van bedrijfsmiddelen: het belangrijkste punt van onderhoud

CMMS - Bedrijfsmiddelen plannen

De planning van bedrijfsmiddelen: het belangrijkste punt van onderhoud

Belangrijk proces voor onderhoudsinterventies op apparatuur.

Ongeacht uw bedrijfssector, tertiair, industrieel, transport, lokale autoriteiten of gezondheid, de planning van bedrijfsmiddelen in een onderhoudsdienst is een belangrijk proces voor de interventies op apparatuur.

Het belang van de planning van bedrijfsmiddelen bij onderhoud

Zonder een coherente en optimale planning van de bedrijfsmiddelen, zal het beheer van de interventies en onderhoud van assets niet betrouwbaar en efficiënt zijn.

Hoewel het soms als complex wordt beschouwd, is het beheer van bedrijfsmiddelen nochtans heel belangrijk in het oplossen van interventieaanvragen en in de preventie van defecten van de assets (industriële machines, infrastructuren, vast en rollen materieel…).

De planning van bedrijfsmiddelen biedt een betere reactiviteit en traceerbaarheid van de interventies en het onderhoud van de assets. Ook de efficiëntie bij het verhelpen van problemen wordt hierdoor verbeterd. Deze planning is dus cruciaal bij elke onderhoudsservice.

Hoe kunnen we het beheer van bedrijfsmiddelen vergemakkelijken?

De zichtbaarheid van de beschikbaarheid van bedrijfsmiddelen en te plannen interventies volgens de competenties en bevoegdheden van de technische teams is uiterst belangrijk.

De informatie moet snel kunnen worden gelezen en begrepen zodat de planning geoptimaliseerd wordt.

Het beheer van de interventies en het onderhoud van de apparatuur moet efficiënt zijn en dankzij een tool voor een gebruiksvriendelijke en betrouwbare planning van de bedrijfsmiddelen kunnen de onderhoudsbeheerders hun onderhouds- en gebruiksprocessen optimaliseren.

Een grafische en intuïtieve benadering

CARL Source V6 stelt een nieuwe ergonomie voor het coördineren van interventies en onderhoud voor: snel toegankelijke functie en instelbare en aanpasbare kleurcodes voor een betere zichtbaarheid van de activiteiten, bijv. één kleur per soort interventie.

Planification des ressources avec assistants d’intervention et de maintenance.

Controle- en informatiewizards

Om u bij de dagelijkse taken te helpen, heeft de CMMS-oplossing CARL Source de planning van bedrijfsmiddelen verrijkt met interventie- en onderhoudswizards.

  • Een informatieballon over elke te plannen interventie geeft het aantal toe te wijzen bedrijfsmiddelen aan.
  • Een wizard voor de controle van de coherentie van bedrijfsmiddelen laat de gebruiker weten als de interventie niet overeenkomt met een voorziene technicus (in v6.2).
  • Op de interventies kunnen de vereiste bevoegdheden via een nieuw pictogram worden weergegeven (in v6.2).

Vergemakkelijkte toewijzingen

Niet is eenvoudiger dan een bedrijfsmiddel plannen voor een interventie!

De gebruiker heeft twee mogelijkheden:

  • De interventie slepen en neerzetten op de planning van het bedrijfsmiddel
  • Dubbelklikken in de planning van het bedrijfsmiddel om er de interventie aan toe te wijzen
Planification des ressources