Uw equipments structureren

  • Structurering van installaties, infrastructuren en nutsvoorzieningen door middel van interactieve en grafische boomstructuren.
  • Aangepaste identiteitsfiches van het vastgoed: aan uw rollend materieel en uw vaste installaties (substations, perrons, bewegwijzeringspalen…) of lineair (baanvakken, doorlopende toevoerlijnen)
  • Interactiviteit op meerdere niveaus: .DWG-kaarten (AutoCAD®), digitale BIM Exploitation (IFC) en GIS (ArcGIS)-maquettes.
  • Volledig dossier van de levenscyclus van de installaties (trams, bussen, spoor, seinen, enz.): technische kenmerken, multimediadocumentatie, afschrijvingswaarden, enz., en opvolging van historische, huidige of toekomstige interventies, gestandaardiseerde indicatoren (MTBF (gemiddelde tijd tussen bedrijfsstoringen), MTTR (gemiddelde reparatietijd)).
  • Cartografische beschrijving van lineaire activa en netwerken om de voorbereiding van interventies te vergemakkelijken en de veiligheid van agenten te versterken.
  • Voorwaardelijk onderhoud (monitoring van de volgende meetpunten: H, kWh, m3, °C, enz.) en energiecontrole.
  • Automatische terugwinning van teller- of alarmwaarden genoteerd via de supervisies GBS/AVW, enz.).