Uw equipments structureren

  • Aangepaste identiteitsfiches van het vastgoed: site, gebouw, verdieping, lokaal van de werkplek, terreinen, technische uitrustingen.
  • Structurering van technische installaties, infrastructuren en biomedische apparaten door middel van interactieve en grafische boomstructuren.
  • Interactiviteit op meerdere niveaus: .DWG-kaarten (AutoCAD), digitale BIM Exploitation (IFC) en GIS (ArcGIS)-maquettes.
  • De volledige levenscyclus van activa, van de aankoop tot aan het ontwerp en de constructie, de overdracht van het werkdossier, de exploitatie en het onderhoud tot de verwijdering ervan.
  • Intuïtieve grafische navigatie op een kaart en consolidatie van informatie langs verschillende assen: functioneel, geografisch, technisch.
  • Cartografische beschrijving van nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, enz.) of beveiliging (bewaargeving, bescherming, enz.) om de voorbereiding van interventies te vergemakkelijken en de veiligheid van agenten te versterken.
  • Voorwaardelijk onderhoud (monitoring van de volgende meetpunten: H, kWh, m3, °C, enz.) en energiebeheer.
  • Automatische recovery van teller- of alarmwaarden waargenomen via de ECME-, GTB/ AVW-systemen, enz.