Uw installaties structureren

  • Structureren van de installaties (machines, technische installaties, etc.), infrastructuren en nutsvoorzieningen met behulp van interactieve en grafische boomstructuren.
  • Interactiviteit op meerdere niveaus: .DWG-kaarten(AutoCAD*), digitale BIM Exploitation (IFC) en GIS (ArcGIS*)-maquettes.
  • Volledig levenscyclusdossier per type installatie: technische kenmerken, productiegegevens, garantietypes en -voorwaarden, ATEX-classificatie, multimediadocumentatie, afschrijvingswaarden, ouderdom van de apparatuur, datum en waarde van mogelijke vernieuwing … en monitoring van interventies (historisch, lopend of toekomstig), gestandaardiseerde indicatoren (MTBF (gemiddelde tijd tussen bedrijfsstoringen), MTTR (gemiddelde reparatietijd), enz.).
  • Beheer van lineaire activa (water, sanitaire voorzieningen, wegen, spoornetwerken, enz.) dankzij de integratie van GIS.
  • Cartografische beschrijving van nutsvoorzieningen om de voorbereiding van interventies te vergemakkelijken en de veiligheid van agenten te versterken (bewaargeving, ATEX-zone…).
  • Voorwaardelijk onderhoud (monitoring van de volgende meetpunten: H, kWh, m3, °C, enz.) en energiebeheer.
  • Automatische recovery van teller- of alarmwaarden waargenomen in verband met geautomatiseerde systemen (supervisie, MES, CAPM, enz.).