Innovatiedag spooronderhoud

CMMS ten dienste van onderhoudsexpertise van rollend spoorwegmaterieel.

Innovatiedag spooronderhoud

Ontdek RAMFER en de CMMS van CARL Source

RAMFER, nieuwe privéspeler in het onderhoud van rollend spoorwegmaterieel, steunt op CARL Source Transport CMMS om zijn activiteit in Frankrijk en op internationaal vlak te structureren (België, Marokko, Tsjechische Republiek, Polen, Roemenië). RAMFER is ECM-gecertificeerd en voert preventieve, curatieve onderhoudswerken en 24/24u-depannage uit. Vanuit zijn 4 Franse sites stuurt RAMFER zijn mobiele onderhoudsploegen uit voor depannages, preventieve operaties en controles. Hij voert grote revisies en onderhouds- en renovatiewerken uit van locomotieven, spoorwegmachines en spoor / weg.

Met zijn industrieel model dat door CMMS CARL Source gestructureerd wordt, zet RAMFER de gebruikelijke codes van het spoorwegonderhoud op zijn kop met bijzonder concurrentiële verbintenissen:

 • Een resultaatverbintenis voor geoptimaliseerde kosten: RAMFER is de enige dienstverlener die onderhouds- en renovatiewerken kan uitvoeren en dit tegelijk op verschillende voertuigen en verschillende sites. Voor deze verrichtingen verbindt RAMFER zich tot immobilisatieduurtijden die 2 tot 6 weken korter zijn dan die van de concurrentie. Hij werkt eveneens aan een vermindering van het aantal onderhoudsstappen en hun kosten door een diepgaande analyse van de gegevens die van de exploitatie en de constructeurs afkomstig zijn.
 • Een transparante, contractuele verbintenis in realtime: elke RAMFER-klant heeft toegang tot de CARL Source CMMS om de interventies die op zijn equipments uitgevoerd worden door zijn eigen locomotiefploegen en door de RAMFER-ploegen in realtime te volgen. Om de optimale traceerbaarheid van de interventies te verzekeren, gebruiken alle technici de mobiele CARL Touch-tool om hun interventieberichten te ontvangen, de machinehistoriek en zijn technische documenten op te vragen, hun rapporten op te stellen via spraakherkenning, de voorraden, de inventarissen te beheren, enz.
 • De capaciteit om te innoveren op het vlak van energieprestaties en vermindering van de gasemissies: RAMFER heeft Stop & Start-oplossingen ontwikkeld op verschillende treinmodellen om het verbruik, het aantal motoruren en de gasuitstoot (CO2 en NOX) te verminderen. RAMFER bestudeerde de aanpassing van de elektronische schakelkasten waarmee er informatie van verschillende aard opgevraagd kan worden (geolokalisatie, uren op de hoofdmotor en op de secondaire motor, werkorganen…) op de CARL Source CMMS om preventieve onderhoudsoperaties te starten.

PROGRAMMA

patchwork

10.00 u.: Welkom

10.30 u. / 12.00 u.: voorstelling van RAMFER, zijn onderhoudsmodel, zijn CMMS-tool van CARL Source

 • Voorstelling van het industrieel model van de vennootschap RAMFER:
  Laurent Linxe, directeur van het rollend materieel zal de strategie van deze nieuwe actor van het spoorwegonderhoud en het industrieel model van RAMFER, dat steunt op de CMMS van CARL Source Transport, toelichten.
 • De verwachte voordelen van de onderhoudsbeheersoftware van CARL Source en van de CARL Touch-mobiliteit:
  Frédéric Boutier, commercieel adjunct-directeur van CARL Software zal de talrijke technische, financiële, reglementaire en organisationele voordelen van een CMMS voorstellen, evenals de toekomstige vereenvoudigingstools voor gebruik door de onderhouders (mobiliteit, cartografie, geconnecteerde voorwerpen…)
 • Het CMMS-model dat door RAMFER ingevoerd werd:
  U ontdekt de door RAMFER geëxploiteerde applicatie CARL Source Transport die het onderhoudsbeheer van zijn hardware, budgetten, uitgaven, de naleving van de reglementaire vervaldata, de prestatie-analyses… en de aan zijn klanten gecommuniceerde indicatoren optimaliseert.

12.00 u. / 13.30 u.: Ontbijt

13.30 u. / 16.00 u.: bezoek aan het atelier van Grenay en demonstraties van de CARL Source-CMMS en de CARL Touch-mobiliteit

 • Workshop Maintenance engineering: functionele scheiding, onderhoudsschema’s, operationele werkwijzen, looptijden, supervisie van de uitgevoerde trackings, opvolging van de contractuele engagementen
 • Workshop voor het beheer van infrastructuur met de getuigenis van de onderneming Oc’Via Maintenance die belast is met het onderhoud van de hogesnelheidslijn van de rondweg Nîmes / Montpellier.
 • Workshop Operationeel onderhoud: organisatie, activering van de interventies via GPS op CARL Touch, bepaling van de werken door machines op CARL Source, verdeling van de gamma’s en operationele werkwijzen, voorbereiding van de onderdelen…
 • Workshop Renovatiewerken: ECOSTOP, onderdelenbeheer tussen de sites, onderhoudsmultigamma’s, aansturing van de onderaanneming, beheer van de interventies op CARL Touch…
 • Workshop Magazijn: demonstratie van de voorraadbewegingen, uitgiftes, ontvangsten met CARL Touch
 • Inspectie van de equipments in onderhoud: locomotieven die gerenoveerd worden, egaliseermachines waarvan de wielassen veranderd worden, stamper die een technische controle ondergaat en waarvan de wielassen veranderd worden

Afsluiting door de Association française des ingénieurs et responsables de maintenance

afim-petit

LOGISTIEKE INFORMATIE

Adres: Pôle sud-est de RAMFER, 800 chemin de la Revolay in Grenay

Routebeschrijving: Autoweg A43, uitrit nr. 5 Heyrieux / L’Isle-d’Abeau / St Quentin-Fallavier, op 20 min. met de auto van het TGV-station van de luchthaven St-Exupéry

Uren: 10.00 u. / 16.00 u.