Logiciel de GMAO/CMMS et Asset Management | CARL Software

De beste redenen om CARL Source Health te kiezen
EAM- en CMMS-oplossing voor de gezondheidszorg

CMMS EAM Software - Asset Management | CARL Software

Garandeert een perfecte kennis van de equipments

CARL Source Health helpt u de kennisbank van uw sites te structureren:

 • Multiboomstructuren van uw equipment: functioneel, geografisch, CNEH… CARL Source integreert de nieuwe CNEH 2010-codificering.
 • Grafische modellering van de elektrische netwerken, medische vloeistoffen, telefonie…: Onmiddellijke weergave van de gevolgen van een defect op kritische equipment,
 • Grafische navigatie, beheer van plannen en foto’s (SIG), geolokalisatie,
 • Snelle toegang tot de sleutelinformatie en tot het elektronische dossier van de equipments: Historiek van de interventies, RSQM-dossier, garanties, preventieplan, CNEH-toekenning, plannen en schema’s, risico’s en preventies…
 • Traceerbaarheid van de medische toestellen en van de gevoelige technische installaties.

“Uw gebouwen, uw technische en biomedische installaties worden beschreven door intuïtieve boomstructuren samen met een grafische of geografische voorstelling.”

De beste beschikbaarheid van de equipments en de veiligheid van de patiënten verzekeren

CARL Source Health helpt u een sterke beschikbaarheid van de equipments te garanderen en draagt bij tot de verzekering van de veiligheid van de patiënten:

 • Integratie van de bibliotheken van de reglementaire verplichtingen en van de veiligheidsbezoeken om uw wettelijke conformiteit te vergemakkelijken,
 • Beheer van de materiovigilantie (bottom-up, top-down, CERFA-formulier…),
 • Helpdeskfuncties voor het personeel van de instelling om de reactiviteit en de waardering van de kwaliteit van de geleverde service te verbeteren,
 • Hulp bij het pragmatisch correctief onderhoud met voorstelling van de mogelijke oplossingen voor de geïdentificeerde symptomen en oorzaken van storingen.

De onderaannemingen, de voorraden en de aankopen beheren

CARL Source Health geeft u de middelen om uw leveranciers te analyseren en te controleren:

 • Beheer van aankopen en voorraden (beheer van aanbestedingen, code openbare aanbesteding, kwalificatie leverancier, beheer van de fabrikantenpartijen…),
 • Aanmaak van een uniek en samenhangend referentiesysteem van de overeenkomsten en hun inhoud,
 • Alarmen voor de niet-naleving van de aangegane verplichtingen,
 • Cijferelementen en doelstellingen voor de evaluatie van de prestaties van de onderaannemers,
 • Uw onderaannemers hebben enkel toegang tot de gegevens die op hen betrekking hebben.

Kwaliteit en budgetbeheersing verzoenen

CARL Source Health combineert het operationeel houden van de equipments met de budgetbeheersing:

 • Gedetailleerde waardering van de kosten (hardware-investeringen, onderaannemingen, energieën, studiekosten…) met beheer van de goedkeuringen, met name voor nieuwe werken,
 • Toewijzing van de kosten per verzorgingsdienst (functionele eenheid),
 • Alarm bij overschrijding van de budgetten,
 • Hulp bij het vaststellen van budgetprioriteiten met name dankzij een raming van de jaarlijkse preventieve kosten.

De activiteit van dichterbij sturen

CARL Source Health geeft u de informatie die u van een copiloot verwacht:

 • Onmiddellijke weergave op het startscherm van de belangrijkste exploitatie-indicatoren: equipments buiten gebruik, aanvragen in wacht, te valideren aankopen, warnings op garanties en onderaannemingsovereenkomsten…
 • Computergestuurde planning van de interventies, beheer van de resources,
 • Alarm in geval van abnormale herhaling van de interventies op een equipment om de implementatie van preventieve gamma’s te suggereren,
 • Genormaliseerde indicatoren, die in de vorm van tabellen en grafieken voorgesteld worden.
 • Standaard interfaceconnectoren met uw applicaties: GTS/GBS, Mc Kesson, SAP, MAGH2, Siemens Medical…

Video van CARL Health-referenties

Ontdek een aantal referenties samengevat in een video

De video bekijken