Healthcare
Healthcare

Uw equipments structureren

Uw technische installaties en biomedische toestellen worden beschreven door interactieve boomstructuren in combinatie met de plannen en de foto’s waarover u beschikt (SIG). Dit zorgt tegelijk voor een intuïtieve grafische navigatie op plan, geëvolueerde opzoekingen en de consolidatie van informatie op verschillende vlakken: functioneel, geografisch, CNEH…

De wijzigingen worden simpelweg uitgevoerd door met de muis te slepen en te verplaatsen. Zij worden gearchiveerd en gedateerd. Op die manier kunt u steeds de status van uw productie-assets raadplegen voor elke datum in het verleden.

Merk op: CARL Source Healthcare integreert standaard de nieuwe CNEH 2010-codering.

Ken uw equipments

Elke equipment (biomedisch, technische installatie, hardware…) heeft een volledig dossier: Technische kenmerken, functionele eenheden (FU) voor toewijzing aan de CNEH-groep, oppervlaktegegevens, multimediadocumenten, hardwareconfiguratie (softwareversie, elektronische kaarten…), afschrijvingswaarden… Dit dossier integreert ook trackinginformatie: Historiek van de interventies, status van de hardware, RSQM-dossier, programmering van de preventieve en reglementaire bezoeken…

De grafische modellering van elektriciteitsnetwerken, medische vloeistoffen, video, telefonie, … vereenvoudigt de voorbereiding van interventies en zorgt ervoor dat de gevolgen van schade aan gelinkte equipments gemeten kan worden.

Door het opvolgen van de meetpunten (H, kWh, m³, °C, …) heeft u controle over het verbruik en kunt u preventief onderhoud plannen. Een eventuele link naar uw computersysteem (ECME, GTS…) automatiseert het herstel van de diagnoses, van de meterwaarden of van de afgegane alarmen.

In de boomstructuur ziet u de lijst met wisselstukken en krijgt u een zicht op de beschikbare hoeveelheden, de opslagplaatsen, … Deze lijsten worden automatisch samengesteld op basis van het geregistreerd gebruik van wisselstukken tijdens de interventies.