De voordelen van een CMMS voor de transportsector
Optimaliseer het onderhoud van uw wagenpark en het beheer van uw activa met CARL Source Transport

CMMS EAM Software - Asset Management | CARL Software

Uw vloot, uw vaste installaties en uw lineaire activa beheren

Structureer uw wagenpark

CARL Source Transport helpt u de kennisbank van uw fabrieken of infrastructuren tijdens hun gehele levenscyclus te structureren:

 • Beschrijving van elk belangrijk element van uw vastgoed (rollend materieel, vaste installaties en lineaire activa, enz.) door middel van een gepast identiteitsfiche: technische en commerciële kenmerken, garanties, multimediadocumenten, kostenbeheer (verzekeringen, vignetten, belastingen, enz.), afschrijvingswaarden, voertuigregistratiegegevens, hardware configuratie (softwareversie, elektronische kaarten, banden, enz.), wegen en adressen met geocodering, enz.
 • Interactieve en intuïtieve multiboomstructuren van uw installaties: functioneel, geografisch, technisch, enz.
 • Grafische navigatie, integratie en interactiviteit met plattegronden en kaarten (GIS), digitale 3D-modellen (BIM), geolocalisatie van installaties, enz.
 • Directe toegang tot de belangrijkste informatie en het dossier van elektronische installaties (interventiegeschiedenis, kilometergegevens (PK, tellers, enz.), planning van preventieve en reglementaire inspecties, standaard indicatoren (MKBF, enz.) en TIPP-formulieren.
 • Grafische modellering van elektriciteitsnetwerken, video’s, telefonie, enz. : onmiddellijke weergave van de gevolgen van schade aan essentiële apparatuur.
 • Beheer van de standaard uitwisselingen en van de mobiele organen.

Uw rollende, vaste en lineaire installaties, beschreven door intuïtieve boomstructuren samen met een grafische of geografische weergave.”

De beschikbaarheid van apparatuur en de veiligheid van het personeel garanderen

CARL Source Transport helpt u de beste beschikbaarheid van installaties te garanderen en zorgt voor de veiligheid van de gebruikers:

 • Houdt rekening met wettelijke beperkingen en veiligheidsregisters om uw wettelijke naleving te vergemakkelijken.
 • Preventief beheer aangepast aan vervoersbeperkingen: houdt rekening met prioriteiten en uitsluitingen op kalender- / kilometerritten.
 • Houdt rekening met de signaleringen (defect, ongeval, vandalisme…) die resulteren uit de exploitatie, wat bijdraagt tot de verbetering van de reactiviteit en de kwaliteit van de geleverde service.
 • Hulp bij analyse en probleemoplossing, presentatie van mogelijke oplossingen op basis van de symptomen en oorzaken van de geïdentificeerde storingen.

Uw dienstverleners monitoren en uw contracten beheren

CARL Source Transport zorgt voor de middelen om de kwaliteit te beoordelen en de kosten van uw leverings- en onderaannemingscontracten te beheersen:

 • Beheer van aankopen en voorraad (beheer van inkoop, kwalificatie en indicatoren van leveranciers, beheer van partijen van fabrikanten, enz.).
 • Creatie van een enkel artikel en een unieke service waarin de voorwaarden zijn geïntegreerd die in uw contracten staan.
 • Importeren van catalogi en prijsupdates.
 • Alarmen voor de niet-naleving van de aangegane verplichtingen.
 • Cijferelementen en doelstellingen voor de evaluatie van de prestaties van de dienstverleners.
 • Activering van identiteitscontrole van dienstverleners.
 • Directe toegang tot de oplossing voor dienstverleners die worden gecontroleerd naar gelang de zone van de lopende contracten.

Kwaliteit en budgetbeheersing verzoenen

CARL Source Transport combineert het operationeel houden van de installaties met de budgetbeheersing:

 • Gedetailleerde nuttige toepassing van de kosten (materiaalaankopen, onderaannemingen, energieën, onderzoekskosten…) met het beheer van de goedkeuringen.
 • Controle van de onderaanneming: uniek referentiesysteem van de overeenkomsten, alarmen bij niet-naleving van de contractuele verplichtingen, cijfermatige evaluatie van de dienstverleners…
 • Alarm bij overschrijding van de budgetten.
 • Hulp bij het vaststellen van budgetprioriteiten dankzij geavanceerde simulaties (raming van de jaarlijkse preventieve kosten, projectie met betrekking tot het gebruik van de installaties…).

Beheer uw onderhoudsactiviteiten op uw rollende, vaste en lineaire assets in real time

CARL Source Transport geeft u de informatie die u van een copiloot verwacht:

 • Onmiddellijke weergave op het startscherm van de belangrijkste indicatoren: (stilstaand rollend materieel, meldingen die in behandeling zijn, werkzaamheden in uitvoering, te valideren aankopen, te verlengen contracten, brandstofkosten, vandalismekosten, enz.).
 • Genormaliseerde indicatoren, die in de vorm van tabellen en grafieken voorgesteld worden (MKBF, gemiddelde kilometerkosten…),
 • Alarm in geval van abnormale herhaling van de interventies op hardware om de implementatie van preventieve gamma’s te suggereren,
 • Geoptimaliseerd prognose-onderhoud op basis van gegevens van het IoT-platform dat gewijd is aan het onderhoud.
 • Computergestuurde planning van de interventies, beheer van de middelen.
 • Standaard interfaceconnectoren met uw beroepsapplicaties: ITS (Intelligent Transport System), brandstofterminals, boekhouding, HR, enz.
 • Grafische weergave op kaarten (GIS) of plattegronden ter ondersteuning van het onderhoudsbeleid.

Video van CMMS CARL Source Transport

Ontdek een aantal referenties samengevat in een video

De video bekijken