De voordelen van een CMMS/GPT voor de gezondheidszorginstellingen
optimaliseer het onderhoud van uw gezondheidszorginstellingen en het beheer van uw biomedische apparaten met CARL Source Health

CMMS EAM Software - Asset Management | CARL Software

Beheer uw gebouwen, uw technische installaties en uw biomedische apparaten

CARL Source Health helpt u de kennisbank van uw onroerend goed tijdens hun gehele levenscyclus te structureren:

 • Beschrijving van elk sleutelelement van het vastgoed (site, gebouw, verdieping, lokaal, terrein, technische uitrusting, biomedische installatie, informaticamateriaal, enz.) door middel van een passend identiteitsfiche: logboek, technische kenmerken, toegewezen functionele eenheden (UF), NRZV-familie, ruimten, multimediadocumenten, hardware configuratie (softwareversie, elektronische kaarten, enz.), afschrijvingswaarden, enz.
 • Interactieve en intuïtieve multiboomstructuren van uw installaties: functioneel, geografisch, NRZV, enz.
 • Traceerbaarheid van de medische apparatuur en van gevoelige technische installaties.
 • Grafische navigatie, integratie en interactiviteit met plattegronden en kaarten (GIS), digitale 3D-modellen (BIM), geolocalisatie van installaties, enz.
 • Directe toegang tot de belangrijkste informatie en het dossier van elektronische installaties (overzicht van de interventies, RSQM-bestanden, preventieplannen, NRZV-toewijzingen, plattegronden en schema’s, risico’s en preventie, enz.).
 • Grafische modellering van nutsvoorzieningen, medische vloeistoffen, telefonie, enz.: onmiddellijke weergave van de gevolgen van schade aan essentiële apparatuur.
 • Bewonersbeheer en optimalisatie van bewoonde oppervlakten.

“Uw gebouwen, uw technische en biomedische installaties worden beschreven door intuïtieve boomstructuren samen met een grafische of geografische weergave.”

De beschikbaarheid van apparatuur en de veiligheid van het personeel garanderen

CARL Source Health helpt u de beste beschikbaarheid van installaties te garanderen en zorgt voor de veiligheid van de gebruikers:

 • Helpdeskfuncties voor de gebruikers om de reactiviteit en de beoordeling van de kwaliteit van de geleverde service te verbeteren.
 • Hulp bij analyse en probleemoplossing, presentatie van mogelijke oplossingen op basis van de symptomen en oorzaken van de geïdentificeerde storingen.
 • Het houdt rekening met wettelijke beperkingen en veiligheidsregisters om uw naleving te vergemakkelijken.
 • Het houdt rekening met de autorisaties van belanghebbenden bij het toewijzen van werkzaamheden.
 • Beheer van bottom-up, top-down materiovigilantie (CERFA-formulier…).

Uw dienstverleners monitoren en uw contracten beheren

CARL Source Health zorgt voor de middelen om de kwaliteit te beoordelen en de kosten van uw leverings- en onderaannemingscontracten te beheersen:

 • Beheer van aankopen en voorraad (beheer van inkoop of overheidsopdrachten, kwalificatie en indicatoren van leveranciers, beheer van partijen van fabrikanten, enz.)
 • Creatie van een enkel artikel en een unieke service waarin de voorwaarden zijn geïntegreerd die in uw contracten staan.
 • Importeren van catalogi van leveranciers en prijsupdates.
 • Alarmen voor de niet-naleving van de aangegane verplichtingen.
 • Cijferelementen en doelstellingen voor de evaluatie van de prestaties van de dienstverleners.
 • Activering van identiteitscontrole van dienstverleners.
 • Directe toegang tot het systeem voor dienstverleners die worden gecontroleerd naar gelang de zone van de lopende contracten.

Kwaliteit en budgetbeheersing op elkaar afstemmen

CARL Source Health combineert het operationeel houden van de installaties met de budgetbeheersing:

 • Gedetailleerde exploitatie van de kosten (materiaalaankopen, onderaannemingen, energieën, onderzoekskosten…) met beheer van de goedkeuringen.
 • Toewijzingen van de kosten per verzorgingsdiensten (UF).
 • Alarm bij overschrijding van de budgetten.
 • Hulp bij het vaststellen van budgetprioriteiten dankzij geavanceerde simulaties (raming van de jaarlijkse preventieve kosten, projectie met betrekking tot het gebruik van de installaties…).

Bestuur de onderhoudsactiviteiten van ziekenhuizen en het beheer van uw medische voorzieningen in real time

CARL Source Health geeft u de informatie die u van een copiloot verwacht:

 • Onmiddellijke weergave vanaf het startscherm van de belangrijkste bedrijfsindicatoren: apparatuur die buiten dienst zijn, lopende aanvragen, te valideren aankopen, te verlengen contracten en onderaannemingen, enz.
 • Genormaliseerde indicatoren die in de vorm van tabellen en grafieken gepresenteerd worden.
 • Alarm in geval van abnormale herhaling van de interventies op een installatie om de implementatie van preventieve gamma’s te suggereren.
 • Geoptimaliseerd prognoseonderhoud op basis van gegevens van het IoT-platform dat gewijd is aan het onderhoud.
 • Grafische weergave op kaarten (GIS) of tekeningen ter ondersteuning van het onderhoudsbeleid.

Video van CMMS CARL Health

Ontdek een aantal referenties samengevat in een video

De video bekijken