De voordelen van een CMMS/GTP voor overheidsdiensten en lokale autoriteiten
Optimaliseer het onderhoud en beheer van uw technische assets en netwerken met CARL Source City

CMMS EAM Software - Asset Management | CARL Software

Uw vastgoed en uw netwerken beheren

CARL Source City helpt u de kennis van uw sites tijdens hun gehele levenscyclus te structureren:

 • De beschrijving van elk sleutelelement van het gebouwde en niet-gebouwde vastgoed (terrein, site, gebouw, verdieping, lokaal, technische uitrusting, enz.) wordt beschreven door middel van een aangepast identiteitsfiche: logboek, technische kenmerken en ERP-classificaties, garanties, multimediadocumenten, oppervlaktes, afschrijvingswaarden, bezette percelen, wegen en adressen met geocodering.
 • Interactieve en intuïtieve multiboomstructuren van uw installaties: functioneel, geografisch, technisch, enz.
 • Grafische navigatie, integratie en interactiviteit van plattegronden en kaarten (GIS), digitale 3D-modellen (BIM), geolokalisatie van installaties, enz.
 • Directe toegang tot de belangrijkste informatie en het elektronische dossiers van installaties (overzicht van de interventies, preventieplan, kaarten en schema’s, te observeren risico’s en preventie…).
 • Grafische modellering van energienetwerken en nutsvoorzieningen: onmiddellijke weergave van de gevolgen van een defect van essentiële apparatuur.
 • Maar ook de follow-up van huurcontracten (huurovereenkomsten van de verhuurder of de huurder vanaf de ondertekening, via de inventaris, tot de betaling van de huur en de lasten.
 • Beheer van de bewoners (verenigingen, gemeenschapsbeheer, juridische entiteiten, enz.) en optimalisatie van bezette ruimten.

Uw gebouwd en ongebouwd vastgoed, netwerken, voertuigen worden beschreven door de intuïtieve boomstructuren gekoppeld aan een grafische of geografische weergave.”

De beschikbaarheid van apparatuur en de veiligheid van uw personeel garanderen

CARL Source City helpt u de beschikbaarheid van de installaties te garanderen en zorgt voor veiligheid van de gebruikers:

 • Helpdeskfuncties voor de burgers om de reactiviteit en de beoordeling van de kwaliteit van de geleverde service te verbeteren.
 • Hulp bij analyse en probleemoplossing, door mogelijke oplossingen voor te stellen op basis van de symptomen en oorzaken van de geïdentificeerde storingen.
 • Het houdt rekening met wettelijke beperkingen en veiligheidsregisters om uw wettelijke naleving te vereenvoudigen.
 • Het houdt rekening met de autorisaties van belanghebbenden bij het toewijzen van werkzaamheden.

Uw dienstverleners monitoren en uw contracten beheren

CARL Source City geeft u de middelen om uw leveranciers te analyseren en te controleren:

 • Beheer van aankopen en voorraad: beheer van inkoop of overheidsopdrachten, kwalificatie en indicatoren van leveranciers, beheer van partijen van fabrikanten, enz.
 • Creatie van een enkel artikel en een unieke service waarin de voorwaarden zijn geïntegreerd die bij de BPU zijn onderhandeld.
 • Importeren van catalogi van leveranciers en prijsupdates.
 • Alarmen voor de niet-naleving van de aangegane verplichtingen.
 • Cijferelementen en doelstellingen voor de evaluatie van de prestaties van de dienstverleners.
 • Activering van de identiteitscontrole van dienstverleners.
 • Directe toegang tot de oplossing voor dienstverleners die worden gecontroleerd volgens de zone van de huidige arbeidsmarkten.

Kwaliteit en budgetbeheersing op elkaar afstemmen

CARL Source City combineert het operationeel houden van de installaties met budgetbeheersing:

 • Gedetailleerde taxatie van de kosten (materiaalaankopen, onderaannemingen, energieën, onderzoekskosten…) met beheer van de goedkeuringen.
 • Controle van de onderaanneming: uniek referentiesysteem van de contracten, alarmen bij niet-naleving van de contractuele verplichtingen, cijfermatige evaluatie van de dienstverleners…
 • Alarm bij overschrijding van de budgetten.
 • Hulp bij het opstellen van budgetprioriteiten dankzij geavanceerde simulaties (raming van de jaarlijkse preventieve kosten, projectie met betrekking tot het gebruik van de installaties…).

Beheer de onderhouds- en beheeractiviteiten van uw overheidsinstellingen in real time

CARL Source City geeft u de informatie die u van een copiloot verwacht: 

 • Onmiddellijke weergave op het startscherm van de belangrijkste exploitatie-indicatoren: uitschakeling van apparatuur, lopende aanvragen, aankopen die nog bevestigd moeten worden, te verlengen contracten.
 • Alarm in geval van abnormale herhaling van de interventies op een installatie om de implementatie van preventieve gamma’s te suggereren.
 • Geoptimaliseerd prognose-op basis van gegevens van het IoT-platform dat gewijd is aan het onderhoud.
 • Genormaliseerde indicatoren die in de vorm van tabellen en grafieken gepresenteerd worden.
 • Grafisch thema op kaarten (GIS) of plannen ter ondersteuning van het onderhoudsbeleid.